Affald og genbrug

Din papbeholder

Papskilt

Du har mulighed for at få en beholder til pap - beholderen er magen til dine andre 3 beholdere. Den tømmes sammen med dit storskrald, og skal derfor stilles ud for skel på fortov/vej inden kl. 7 om morgenen.

Ordningen er frivillig og du kan tilmelde dig her.

Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Skraldemanden må ikke tømme beholderen, hvis låget ikke er lukket.

Du kan stadig sætte pap ud til storskrald uden at bruge en beholder.

Læs mere om beslutningen her.

 

 

Skrevet af Affald