Affald og genbrug

Planer og regulativer

Brøndby Kommunes regulativ for husholdningsaffald gælder borgere, kommunale institutioner og døgninstitutioner i kommunen. Regulativet fastlægger reglerne for, hvordan affald skal håndteres i kommunen. Reglerne i regulativet er besluttet af politikerne i kommunen. Det betyder, at regulativet i andre kommuner kan være forskellige på flere områder.

Du kan læse det gældende regulativ her: Regulativ for husholdningsaffald samt gældende affaldsplan her: Affaldsplan 2013-2024

Nyt Affaldsregulativ
Regulativet er nyt og trådt i kraft 1. juli 2020. De to vigtigste ændringer er, at alle borgere i etageejendomme senest den 31. december 2020 skal sortere madaffald, og at ejerskab af papir- og glaskuber overgår til boligselskaberne. 

 


Skrevet af Brøndby Kommune