Anmeld midlertidige aktiviteter på byggepladsen


Anmeld midlertidig aktivitet på byggeplads

 

Hvad er reglerne for begrænsning af gener?

Brøndby Kommune har vedtaget et sæt regler for begrænsning af gener, så som støj, støv og vibrationer, fra bygge- og anlægsarbejder.

Du kan læse reglerne her:

Forskrift for begrænsning af gener ved bygge- og anlægsaktiviteter i Brøndby Kommune.

Forskriften gælder når du skal nedrive eller bygge på din grund og du ikke gør arbejdet selv. Kravene drejer sig om begrænsning af gener ved brug af afskærmning o.l., tilladte arbejdstider for generende aktiviteter og eventuelle krav om naboorientering.

Forskriftens krav om begrænsning af gener og arbejdstider for generende arbejde gælder således alle erhvervsmæssige bygge- og anlægsaktiviteter. Dvs. de eneste aktiviteter der er undtaget kravene, er aktiviteter udført af en privat borger på sin egen ejendom.

Hvad skal anmeldes og hvornår skal det anmeldes?

Følgende aktiviteter skal anmeldes til Brøndby Kommune senest 14 dage før aktiviteten startes:

 • Asfaltanlæg
 • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
 • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
 • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre fritstående konstruktioner
 • Etablering af spunsvægge
 • Sandblæsning
 • Etablering af jordankre
 • Betonnedbrydning og betonskæring
 • Pilotering
 • Tilsvarende støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder
 
Skrevet af Brøndby Kommune