Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Kræver dit byggeri eller projekt en tilladelse?

Ombygninger i din lejlighed

Har du planer om at ombygge eller renovere din lejlighed eller etageejendom?

Hvis du vil...

Byggearbejder der kræver byggetilladelse

Følgende kræver byggetilladelse

 • Ændring af bærende konstruktioner i boligen
 • Ændre fælles installationer fx ny anboring på faldstamme i forbindelse med etablering af nyt køkken eller bad
 • Installation af pejse, brændeovne og kedler
 • Sammenlægning af to eller flere lejligheder
 • Ændret anvendelse til andet end beboelse fx etablering af erhverv
 • Ændre adgangsforholdene til boligen
 • Ændre flugtveje fra boligen og blænding af døre til trapper, som er flugtveje

Der kan være andre forhold, der kræver en byggetilladelse.

Vedligeholdelse og indvendig ombygning der ikke kræver byggetilladelse

Følgende kræver ikke byggetilladelse

 • Etablering af badeværelse og køkken
 • Flytning af indvendige vægge - når der ikke er tale om bærende konstruktion
 • Udskiftning af vinduer og døre
 • Vedligeholdelsesarbejde

Det er vigtigt, at byggearbejdet ikke medfører en udvidelse af boligarealet.

Sådan søger du

Sådan søger du 

Vær opmærksom på, at kommunens byggesagsbehandling altid skal sikre, at lovgivningen på byggeområdet overholdes.

Læs altid lokalplanen, før du går i gang

Lokalplaner kan indeholde regler om udformning på vinduer samt farver og materialer på facader og tag. I bevarende lokalplaner skal facadeændringer godkendes af kommunen inden opstart, da der skal tages hensyn til bygningens arkitektur. 

Regler i lokalplaner, bygningsreglementet og tinglyste deklarationer skal stadig overholdes, selvom byggearbejdet ikke kræver tilladelse. Ellers skal ejer søge en dispensation inden opstart.

Byggeriet kan også kræve tilladelse fra anden lovgivning inden opstart, som du skal være opmærksom på, fx dispensation fra Naturbeskyttelsesloven.

Anmeld altid ændringen til BBR

Involverer dit byggearbejde ændring i areal eller ændring i antal af værelser? Så skal du sende oplysninger om ændringerne til BBR (Bygnings- og Boligregistret), når byggearbejdet er færdigt.

Skrevet af Brøndby Kommune