Solceller, brændeovne og olietanke under 6000L

Brændeovne og skorstensfejning

Mange forbinder brændeovne og pejse med hygge i vinterkulden på grund af den intense varme og skæret af flammerne, men brugen af brændeovne, pejse mv. bliver desværre også ofte forbundet med lugt, kvælende røg og lignende gener for omgivelserne.

Her på siden i kolonnen til højre kan du finde links med hjælp til, hvordan du undgår gener fra brugen af din brændeovn, hvilke krav der gælder, eller hvad du i øvrigt skal være opmærksom på, inden du anskaffer en brændeovn eller lignende.

Hvis du har brændeovn, pejs eller kedler med tilhørende røgrør og skorsten, så har du pligt til at sørge for, at der mindst 1 gang årligt bliver foretaget brandpræventivt tilsyn og udført rensninger af skorstenen.

Skorstensfejerarbejdet må kun udføres af en person, der har gennemgået skorstensfejeruddannelsen. I Brøndby Kommune er det skorstensfejer Torben Nielsen, du kan benytte. Kontakt: Skorstensfejer Torben Nielsen, telefon: 40 44 42 94.

Skorstensfejeren foretager skorstensfejning i hele Brøndby. Skorstensfejeren har det tekniske ansvar for arbejdets udførelse. Du har som ejer af ejendommen pligt til at betale den fastsatte takst for brandpræventive tilsyn og fejninger.Skrevet af Brøndby Kommune