Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Bolig og byggeri

Opsætning af nabohjælpskilt

Nabohjælp skiltning

Hvis du ønsker at opsætte et nabohjælpskilt på en privat fællesvej, skal du sende en ansøgning til Brøndby Kommune.

På denne side kan du læse om hvordan du ansøger om et nabohjælpeskilt, og hvordan skiltes skal sættes op.

Hvis du vil...

Brøndby Kommune giver tilladelse til opsætning af nabohjælpskilte på private fællesveje. 

Hvis I som grundejerforening eller boligselskab ønsker at opsætte et nabohjælpskilt på en privat fællesvej, skal I sende en ansøgning til Brøndby Kommune, som er vejmyndighed.   

Der gives ikke tilladelse til opsætning på kommunens offentlige veje.

Sådan skal et nabohjælpskilt placeres

Da skiltet ikke må monteres på eksisterende færdselstavler,  vejnavneskilte eller lysmaster, skal det have deres egen stander. Det må ikke tage udsynet for trafikanterne. 

Afstanden fra kanten af kørebanen til tavlekanten eller stander skal være mindst  0,5 m.

Hvis skiltet ønskes opsat over fortov eller et andet sted, hvor der færdes fodgængere, skal underkanten af skiltet være mindst 2,2 m over belægningen, mens underkanten skal være mindst 2,3 m over belægningen ved opsætning over cykelsti eller andet areal, hvor der færdes cyklister.

Skiltet kan ved placering uden for arealer, der er indrettet til færdsel for fodgængere og cyklister, opsættes på en lav stander.

Hvem har ansvaret for at vedligeholde og renholde skiltet?

Vær opmærksom på, at ansøgeren har ansvar for at vedligeholde og renholde skiltet for eksempelvis alger, graffiti og andet. Opsættelse og vedligeholdelse skal udføres ved ansøgers foranstaltning og regning.

Tag højde for trafikken og driften af vejen

Nabohjælpskilte opsat i vejarealet kan til enhver tid forlanges fjernet. Hvis skiltet forringer oversigtsforholdene for trafikanterne eller derudover er til gene for trafikken eller driften af vejen, kan det fjernes uden varsel.

Hvad siger lokalplanen om krav til opsætning af skilte?

Opsætning af skilte på privat grund kræver som udgangspunkt ikke byggetilladelse. Dog skal du være opmærksom på, at der kan være lavet en lokalplan for det pågældende område, hvori der kan være stillet krav til opsætning af skilte.

Lovgivning

I henhold til privatvejlovens § 66, stk. 1, skal Kommunalbestyrelsen sammen med Politiet godkende ansøgningen.

Få mere information om Nabohjælp-ordningen

Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag Nabohjælp. Nabohjælp hjælper dig og dit netværk med at gøre det svært for tyven og med at undgå indbrud. Med helt enkle tiltag kan I hjælpes ad med at nedbringe antallet af indbrud i jeres nærområde.

Læs mere om Nabohjælp

Skrevet af Brøndby Kommune