Råd og hjælp til familien

Bliv pleje- eller aflastningsfamilie

Brøndby Kommune søger løbende familier, der gerne vil være aflastnings-/plejefamilie for et barn, der typisk har et handicap af fysisk og/eller psykisk karakter.

Her kan du læse mere om, hvad det kræver at blive aflastnings- eller plejefamilie.

Som aflastningsfamilie stiller man sit hjem og sin familie til rådighed for et barn med særlige behov, hvilket kan være en stor udfordring. På den anden side kan et aflastningsforhold blive en stor glæde og en gensidig berigelse for både aflastningsfamilien, barnet og dets familie.

Vi søger aflastningsfamilier i aldersgruppen fra 25 til 64 år, og der er ingen formkrav til familiesammensætning. Brøndby Kommune er særligt interesseret i at finde aflastningsfamilier i en overkommelig transportafstand fra Københavns vestegn, men henvendelser fra hele Sjælland er velkomne.

Aflastningsordninger vil ofte indebære en-to døgn i weekender en eller to gange om måneden, eventuelt kombineret med en ugentlig hverdag med eller uden overnatning. Der kan endvidere opstå behov for akut aflastning. I de fleste tilfælde er der tale om et enkelt barn, men aflastning til søskende forekommer.

Interesseret?

Interesserede familier er velkomne til at sende en ansøgning eller en tilkendegivelse om interesse på e-mail: born@brondby.dk. med attention til Minelle Hansen, hvorefter man vil blive kontaktet.

Hvilke børn er i aflastning?

Aflastning er et tilbud efter Lov om social service § 44 til familier med et barn med såkaldt funktionsnedsættelse, og omfanget af aflastning vil afhænge af barnets og familiens særlige behov. I de fleste tilfælde drejer det sig om børn med autismespektrum forstyrrelse eller hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD), men også andre funktionsnedsættelser.

Uddannelse af aflastningsfamilien

Aflastningsfamilier, der modtager børn i aflastning efter § 44, skal godkendes som konkret egnede af Brøndby Kommune, og kommunen fører tilsynet med aflastningsfamilien. Nye aflastningsfamilier skal gennemføre et grundkursus af to dages varighed og efterfølgende deltage i to årlige kursusdage.

Opgaven som aflastningsfamilie fordrer en stor rummelighed, en høj grad af fleksibilitet samt et stort engagement og professionalisme. Samarbejdet om barnet drejer sig særligt om forældrene, men barnets dagtilbud og skole samt andre professionelle herunder barnets sagsbehandler er vigtige aktører. Netværksmøder og lignende kan også komme på tale, når det vurderes nødvendigt.

Aflønning

Aflastningsfamilier modtager såkaldt vederlag på grundlag af takstblad fra KL efter en forudgående forhandling af kontrakt.

Godkendelsesprocessen

Når man påtager sig en aflastningsopgave med et barn med handicap, skal man have en godkendelse som plejefamilie:

  • Brøndby Kommune godkender plejefamilier til aflastningsopgaver. Aflastningsfamilier skal altså ikke søge om at blive generelt godkendt hos Socialtilsynet.
  • Når en konkret aflastningsopgave opstår, spørger barnets sagsbehandler om aflastningsfamilien er interesserede i opgaven.
  • Hvis aflastningsfamilien er interesseret, kommer barnets sagsbehandler og en anden repræsentant fra kommunen med særligt kendskab til familieplejeområdet på besøg hos aflastningsfamilien. Her vurderes familiens egnethed til den givne opgave og familien kan få supplerende oplysninger om barnet.
  • Sideløbende indhentes straffeattest og børneattest på aflastningsfamilien.
  • Der træffes en aftale om omfanget af aflastning og vederlag fastsættes.
  • Barnets forældre indbydes til et besøg med sagsbehandler hos aflastningsfamilien.

Hvis forældrene indvilger i, at deres barn kommer i aflastning hos aflastningsfamilien, træffes der aftale om en plan for indslusning af barnet i aflastningsordningen. Sagsbehandlerne vil en gang årligt eller oftere, hvis der er behov for det, følge op på ordningen.

Aflastningsfamilien vil have løbende kontakt med barnets sagsbehandler, og sagsbehandler vil aflægge anmeldt besøg i aflastningsfamilien en gang årligt.

Skrevet af Brøndby Kommune