Oversigt over dagtilbud

Her finder du en oversigt over daginstitutioner og dagplejere samt lukkedage og åbningstider.

På kortet finder du daginstitutioner (røde prikker) og dagplejere (blå prikker).

Klik på en prik for at få vist yderligere information. For daginstitutionerne kan du fx få vist link til institutionernes hjemmeside, hvor du kan læse mere om den enkelte institution. Og for dagplejere kan du få vist på hvilken vej, dagplejeren bor.

Du kan zoome ind og ud ved brug af knappen i venstre side af kortvinduet.

Nederst på denne side finder du en liste over dagtilbud i Brøndby fordelt på geografiske områder. Ved at trykke på et link i listen, kommer du videre til institutionens hjemmeside.


Lukkedage og åbningstider

Institutionerne og dagplejen i Brøndby Kommune holder lukket:

  • 3 dage før påske
  • Fredag efter Kristi himmelfartsdag
  • Grundlovsdag (5/6)
  • Alle dage mellem den 24/12 og 31/12 begge dage inkl.

Der vil blive arrangeret pasning i én af kommunens daginstitutioner. Denne institution vil holde åbent på lukkedagene i hele kalenderåret dog ikke den 24/12 og den 5/6, hvor der er lukket hele dagen.

Har du pasningsbehov på disse lukkedage, skal tilmeldingen ske via tlf. 43282828, pladsanvisningen. Nærmere information om tilmeldingsfrister fås i dit barns daginstitution.

Klik her for at se åbningstider og lukketider for hvert dagtilbud

Skrevet af Pladsanvisningen