Politikker på børne- og ungeområdet

Børne- og ungepolitik

Dreng

Der præsenteres fem temaer der fremstår som politikkens omdrejningspunkter

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Børne- og ungepolitik for Brøndby Kommune.

Der præsenteres fem temaer som fremstår som politikkens omdrejningspunkter samt et centralt formuleret børne- og familiesyn, som Brøndby Kommunes medarbejdere er forpligtede på at arbejde ud fra, og som er helt centralt for indsatsen på børne- og ungeområdet.

De fem temaer som der fokuseres på i børne- og Ungepolitikken er:

  • Familien som fundament i børn og unges liv
  • Trivsel i hverdagen
  • Udfordringer og kompetencer
  • Inklusion og fællesskab
  • Tidlig indsats

Børne- og Ungepolitikken er udarbejdet i et samarbejde mellem Social- og Sundhedsforvaltningen, Teknisk forvaltning og Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen og er blevet til på baggrund af en arbejdsproces, hvor både børn, unge, forældre, politikere, medarbejdere og andre interessenter har været inddraget på forskellig vis.

Børne- og ungepolitikken er blevet revideret i april 2015 og vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Klik her for at læse Børne- og ungepolitikken

 

Skrevet af Brøndby Kommune