Politikker på børne- og ungeområdet

Den sammenhængende børnepolitik

Puslespilsbrikker

Den sammenhængende børnepolitik understøtter værdierne i den overordnede
Børne- og ungepolitik

En sammenhængende børnepolitik for udsatte børn og unge kan skabe "den røde tråd" i den kommunale organisation, både i dybden og i bredden.

I dybden skabes sammenhæng mellem de politiske mål og indsatsen overfor børn, unge og familier.

I bredden sikres sammenhæng på tværs af politikområder og sektorer, på tværs af det samlede børn- og ungeområde.

 

Klik her for at læse den sammenhængende børnepolitik 

Skrevet af Brøndby Kommune