Vejledning, efterskole og ungdomsuddannelse

Måltal for søgning til ungdomsuddannelser

Måltal for søgning til ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2020.

Kommunerne er forpligtet til at fastsætte måltal for det kommende års søgning til ungdoms-uddannelserne og præsentere dem på kommunens hjemmeside.

Brøndby Kommunes måltal for søgningen til ungdomsuddannelse efter 9. og 10. klasse i 2020 er:

  • Mål for søgningen til erhvervsuddannelse 23,22 procent
  • Mål for søgningen til gymnasiale uddannelser 54,06 procent
  • Mål for søgningen til øvrige uddannelser 4,14 procent.

Måltallene tager afsæt i sidste års søgning til ungdomsuddannelse.

Skrevet af Brøndby Kommune