Skole og SFO

Skolestart

Digital skoleindskrivning til skolestart i 2021 er åben fra mandag den 9. november til og med søndag den 22. november 2020.
Selvom dit barn er skrevet op til anden folkeskole eller privatskole, skal du alligevel kontakte distrikt skolen og oplyse om dette.

At starte i skole er en vigtig tid for ethvert barn. Alle børn skal i følge folkeskoleloven starte i børnehaveklasse i det år de fylder 6 år. Det er også i denne alder, at de fleste børn, har en udvikling, at de har mest glæde af at komme i skole.

Hvordan foregår overgangen fra dagtilbud til skole?

Børnehaven, skolen og fritidsordningen skal i samarbejde med dig sikre dit barn en god og tryg overgang.

Dit barn kommer bl.a. på besøg i skolen og fritidsordningen inden det skal starte, for at lære sine nye kammerater, de voksne og stedet at kende.

Af samme årsag overføres børnene fra dagtilbud til SFO den 1. maj.

Du bliver også inviteret til en samtale om dit barn i børnehaven i forbindelse med skoleindskrivningen.

Sammen med pædagogerne, der kender barnet godt, laver I en beskrivelse af dit barn. Ud fra beskrivelsen tager skolen og fritidsordningen imod dit barn på en måde, der sikrer dit barn mest mulig tryghed og læring i overgangen.

Klik her for at læse folderen om "En god skolestart"

Klik her for at læse om strategien for overgangen mellem dagtilbud, skole og SFO.

Hvilke skoler er der i Brøndby?

Brøndby Kommune har 3 folkeskoler - én i hver bydel. Der er frit skolevalg efter gældende regler under Om skolerne/Kan jeg selv vælge hvilken skole mit barn skal gå på?

Brøndbyøster Skole 
Brøndbyvester Skole 
Brøndby Strand Skole

Hvilken klasse skal mit barn starte i?

Besked om endelig klasseplacering modtages jf. den enkelte skoles plan for skolestart. Kontakt din distriktsskole for yderligere information. 

Har du søgt anden skole i kommunen end distriktsskolen?

Primo april modtager du svar fra den skole dit barn er optaget på, hvis du har søgt anden skole end distriktsskolen.  

Hvis dit barn skal på en fri- eller privatskole?

Hvis dit barn skal starte på en fri- eller privatskole, skal du også benytte dig af den digitale tilmelding og hermed angive hvilken fri- eller privatskole, som dit barn skal starte på. Det er ikke en tilmelding til privatskolen, men blot en orientering til Brøndby Kommune, som har pligt til at vide, hvor samtlige børn går i skole.

Hjemmeundervisning

Som forælder kan du vælge selv at stå for undervisning af dit barn i den undervisningspligtige alder og der findes nogle regler for hjemmeundervisning, som skal være opfyldt.

  • Dit barn skal modtage undervisning fra det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, men det er ikke et krav, at barnet skal gå i skole.

Krav til hjemmeundervisning

Hvis du selv vil stå for undervisning af dit barn, skal undervisningen stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og det anses som et mindstekrav, at fagene dansk, regning/matematik og engelsk kan identificeres entydigt. Det følger af bestemmelsen i friskolelovens § 9, stk. 2.

Du skal informere barnets distriktsskole før undervisningen starter

Du skal henvende dig til barnets distriktsskole og oplyse følgende:

  • Hvilke børn deltager:
  • Startdato for undervisningen:
  • Hvor foregår undervisningen:
  • Hvem underviser børnene:

I Brøndby Kommune er det distriktsskolen, der fører løbende tilsyn med hjemmeundervisning.

Prøver og opfølgning

Distriktsskolen har mulighed for hvert år at afholde prøver i dansk, regning/matematik og engelsk for at sikre, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den, der har undervist barnet, leder prøverne efter aftale med distriktsskolen.

Hvis distriktsskolen skønner, at undervisningen ikke har været forsvarlig, vil skolen underrette forældrene om, at der vil blive afholdt en ny prøve efter tre måneder, og at børnene, hvis undervisningen stadig er mangelfuld, skal undervises i en skole.

 

Hvis du søger om udsættelse af skolestart for dit barn?

Dit barns skolestart kan udsættes et år, men kun hvis udsættelsen er begrundet ud fra et hensyn til dit barns udvikling. Ansøgningsskema udleveres i børnehaven.

Hvis du søger om at udsætte dit barns skolestart, skal du alligevel tilmelde dit barn digitalt, men angive at du har søgt om udsættelse.

Skrevet af Skoler