Sundhedsplejen

Hvad kan Sundhedsplejen gøre for dig

Læs her om Sundhedsplejens arbejde.

  

Sundhedsplejen er et tilbud til forældre og børn 

De primære samarbejdspartnere for Sundhedsplejerskerne er naturligvis altid dig og dit barn.

  • Sundhedsplejen tager udgangspunkt i din families behov.
  • Sundhedsplejen støtter dig og dit barn i at træffe de sunde valg.
  • Sundhedsplejen støtter dig i at opnå tryghed som forældre
  • Sundhedsplejen vejleder omkring familiens trivsel og de sunde valg.

Har dit barn særlige behov kan Sundhedsplejersken, efter forudgående aftale med dig, inddrage andre faggrupper på det pædagogiske område samt social- og sundhedsområdet.

Sundhedsplejersken har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til andre, uden at informere dig om det.

 

Sundhedsplejerskens uddannelse

Sundhedsplejersken har først en grunduddannelse som sygeplejerske og har bl.a. erfaring fra børneafdelingen. På baggrund af dette har hun både viden om forebyggelse af sygdom og om sygdomsbehandling. Derefter har sundhedsplejersken en videreuddannelse på universitetsniveau – med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, kommunikation og rådgivning, barnets udvikling, relationer i familien og netværk generelt set

Skrevet af Sundhedsplejen