Sundhedsplejen

Klinik for overvægtige børn, KOB

Sundhedsplejen i Brøndby Kommune tilbyder behandling af overvægtige børn og unge i alderen 3-18 år.

Hvad er KOB – Klinik for overvægtige børn?

I KOB anvender vi Holbæk-modellen som henvender sig til børn/ unge med overvægt. Tilbuddet henvender sig både til barnet/den unge og familien, da en vellykket indsats kræver, at hele familien bakker op. Holbæk-modellen er en fantastisk mulighed for at lette dit barns liv og skabe fysisk og mental trivsel i jeres familie!

Læs folderen om jump4fun her 

Hvem kan deltage

  • Familier med børn/unge fra 3- 18 år som har overvægt
  • Familier der er motiverede for at ændre livsstil
  • Familier som kan komme til samtale hos sundhedsplejersken ca. hver 6.-8. uge

Sundhedsplejens tilbud til familien

Vi yder individuel vejledning, støtte og hjælp til at stoppe vægtøgning, hvilket med tiden og højdetilvækst vil betyde, at barnet bliver slankere.

Hvis barnet allerede er udvokset er målet med tiden vægttab.

Resultatet kan være, at barnet/ den unge trives bedre, bliver gladere og får mere selvtillid og kan deltage mere aktivt i fællesskaber med andre børn/unge.

Behandlingen

Vi laver en individuel plan og I vil få hjælp og vejledning til at klare de udfordringer og problemer, I møder undervejs i forløbet. Omfanget er cirka seks årlige samtaler som foregår på klinikken for overvægtige børn i sundhedsplejens lokaler på Nørregård, Horsedammen 42 i Brøndbyøster. Behandlingen er baseret på et samarbejde med gensidig tillid. Som udgangspunkt deltager barnet/den unge, begge forældre og eventuelt også søskende.

Hvad kræver det af jer som familie?

Det allervigtigste er, at hele familien er indstillet på de nye sunde vaner. Det er også vigtigt, at I kommer til samtalerne og overholder de aftalte tider. Forløbet er ikke tidsbegrænset og det kan fortsætte så længe familien og overvægtsteamet vurderer, at der er behov for det, eller til barnet er voksent.

Hvordan kommer I med?

Kontakt sundhedsplejen på telefon: 43 28 23 99 eller mail: sundhedsplejen@brondby.dk.

Skrevet af Brøndby Kommune
Værnemidler

Sundhedsplejens tilbud under COVID 19

Vi varetager næsten alle funktioner på vanligt niveau. Enkelte tilbud foregår i tilpasset form.