Sundhedsplejen

Særlige tilbud

Sundhedsplejens tilbud til familier med særlige behov.

Hjemmebesøg

Sundhedsplejen tilbyder flere besøg til familier, som har særlige udfordringer i hverdagen.

 • Har jeres barn fysiske eller psykiske handicap, eller står I overfor sundhedsmæssige eller sociale udfordringer, kan I tale med sundhedsplejersken om jeres behov.
 • Jeres aktuelle situation er afgørende for omfanget af sundhedsplejens tilbud

Mor/barn gruppe til mødre under 25 år 

I samarbejde med Familiehuset tilbyder sundhedsplejen en gruppe for mødre under 25 år.

 • Gruppen er et tilbud til mødre, der kan have svært ved at få en god rytme i hverdagen, have svært ved at forstå sit barn, føler sig alene eller usikker som mor, eller er føler sig trist. 
 • I gruppen er der mulighed for at dele erfaringer med andre unge mødre. 
 • Gruppen mødes fast en gang om ugen, og der deltager en sundhedsplejerske og en familiebehandler hver gang. 
 • Du kan være tilknyttet gruppen i et år.

Mor/barn gruppe til mødre over 25 år

I samarbejde med Familiehuset tilbyder sundhedsplejen en gruppe for mødre over 25 år.

 • Gruppen er et tilbud til mødre, der kan have svært ved at få en god rytme i hverdagen, have svært ved at forstå sit barn, føler sig alene eller usikker som mor, eller er føler sig trist. 
 • I gruppen er der mulighed for at dele erfaringer med andre unge mødre. 
 • Gruppen mødes fast en gang om ugen, og der deltager en sundhedsplejerske og en familiebehandler hver gang. 
 • Du kan være tilknyttet gruppen i et år. 

Ung familie på vej

I samarbejde med Familiehuset har sundhedsplejen et tilbud til unge familier, der venter barn eller netop har født.

 • For at kunne deltage skal mor være under 22 år og være førstegangsmor.
 • Under graviditeten tilbydes en række afklarende samtaler samt psykologisk og praktisk forberedelse til forældrerollen.
 • Efter fødslen tilbydes ugentlige hjemmebesøg af en sundhedsplejerske og en børnepsykolog.
 • Tilbuddet løber til barnet fylder 3 år.


Skrevet af Sundhedsplejen