Sundhedsplejen

Sundhedsplejens tilbud til spæd- og småbørn

Baby

Læs her om graviditetsbesøg, åbenthus m.m.

Graviditetsbesøg

Hvis der ønskes besøg, så kontakt sundhedsplejen og gerne så tidligt i graviditeten som muligt. Sundhedsplejen får ikke automatisk besked om graviditeter.

Dette besøg er en god start på et langt samarbejde, hvor forældre og sundhedsplejerske kan lære hinanden at kende, inden barnet kommer, og drøfte spørgsmål om fx.:

 • Forventninger til den nye rolle som forældre
 • Graviditeten og evt. graviditetsproblematikker
 • Fødslen
 • Det nyfødte barn
 • Amning og anden kost
 • Pleje og omsorg for barnet
 • Praktiske ting m.m.

Hjemmebesøg

Alle familier med nyfødte børn tilbydes besøg i hjemmet

Hvis du/I mod al forventning ikke hører fra sundhedsplejersken inden for den første uge, eller hvis der er brug for vejledning inden, kan du/I kontakte sundhedsplejen.

Sundhedsplejersken får besked om barnets fødsel fra jordemoderen.

Ved udskrivelse inden for de første to dage efter fødslen samt til alle, der føder hjemme, tilbydes barselsbesøg 4-6 dage efter fødslen.

Efter barselsbesøget bliver familien kontaktet telefonisk eller skriftligt af den sundhedsplejerske, der skal følge familien fremover.

Sundhedsplejersken støtter familien med råd og vejledning om blandt andet:

 • Amning
 • Barnets øvrige kost
 • Spisekultur
 • Vitaminer
 • Barnets pleje og udvikling
 • Døgnrytme
 • Stimulation
 • Søskenderelationer
 • Start i daginstitution
 • Praktiske forhold
 • Forældreroller og ansvar
 • Fødselsreaktioner

Sundhedsplejersken undersøger, om barnet trives og udvikler sig som det skal – herunder måler og vejer barnet.
 
Der er mulighed for at drøfte de glæder og bekymringer, der følger med, når man bliver forældre.
Det er forældrenes spørgsmål og deres overvejelse, der danner udgangspunkt for samtalen. Sundhedsplejersken deler sin viden og erfaringer med forældrene samt fremkommer med egne observationer og overvejelser.

Endvidere kan sundhedsplejersken informere om, hvilke muligheder der er for kontakt til andre samarbejdspartnere.
Det kan f. eks. være praktiserende læge, pladsanvisning, talehørepædagog, ergoterapeut, socialrådgiver, psykolog og familiebehandler.

Tilbud om hjemmebesøg

 • Barselsbesøg 4-6 dage efter fødsel
 • Etableringsbesøg 7-10 dage efter udskrivelse
 • Besøg inden barnet er 1 måned gammel
 • Besøg når barnet er 2-3 måneder  
 • Besøg når barnet er 4-6 måneder
 • Besøg når barnet er 8-10 måneder

Familier med særlige behov tilbydes ekstra ydelser

Behovsbesøg til familier med børn fra 0-6 år. 

Tilbud om screening for fødselsdepression 

Alle familier tilbydes i 3 ugers besøget, at begge forældre screenes for fødselsdepression. 

Klik her for at læse mere herom.

Tilbud om ICDP i sundhedsplejen

Alle familier tilbydes - i 2-3 måneders besøget - at sundhedsplejersken eller I selv filmer lille sekvens af samspillet mellem barn og voksen på kamera eller mobil.

Bagefter ser vi klippet sammen og analyserer og reflekterer over det, vi ser. Vi har fokus på de færdigheder, I som forældre allerede besidder, og det der fungerer godt i samspillet med barnet.

Formålet er, at I som forældre bliver bevidste om jeres egne kompetencer, og at I får fokus på og føler sikkerhed i at bruge disse kompetencer i andre samspilssituationer med barnet.
Når et barn kommer til verden, opstår der en ny situation i familien. Barnet udvikler sin egen personlighed, sine egne signaler og sit eget sprog. Som ny forælder skal man udvikle evnerne til at læse og tolke barnets signaler.

Derudover tilbydes ICDP, når I som familie evt. møder udfordringer med f.eks.:

 • Søvn
 • Spisning
 • Uro
 • Udfordringer med tilknytning og kontakt
 • Guidning ift. opdragelsesudfordringer.

Her kan I som forældre for eksempel tage et videoklip med en situation, I synes er svær at tackle i hverdagen.

Hvad er ICDP

ICDP står for ‘International Child Development Program’.

ICDP går ud på, at man filmer samspillet mellem barn og voksen for bagefter at analysere og reflektere over det man ser.
Ved at se sig selv i samspil med barnet, kan den voksne bl.a. blive styrket i sin kommunikation og omsorg.

Programmet bygger på nyeste forskning inden for relations- og tilknytningsteorier. Det er udviklet i Norge af professorerne Henning Rye og Karsten Hundeide.

Dette er en uddannelse alle sundhedsplejersker har taget, og som vi anvender som fast tilbud i sundhedsplejen

Mødregruppe

Som supplement til sundhedsplejens hjemmebesøg opretter sundhedsplejerskerne grupper for mødre i lokalområderne. Grupperne starter op, når børnene er omkring 1-2 måneder gamle.

Formålet med grupperne er, at mødrene kan få mulighed for at udveksle erfaringer, drøfte problemer samt at lære andre mødre i lokalområdet at kende.

Det er sundhedsplejerskerne, der sammensætter grupperne. Børnene vil have nogenlunde samme alder, og det vil være blandet første- og flergangsmødre.

Åbent Hus

I Åbent Hus har du mulighed for at få en uformel snak om f.eks. amning, barnets udvikling og trivsel, orlov, spisevaner og lignende emner.

Du få mulighed for at træffe andre forældre og danne nye netværk.

Der er Åbent Hus tirsdag i lige uger i Kulturhuset Brønden i Brøndby Strand.

Der er Åbent Hus tirsdag i ulige uger på adressen Horsedammen 42, Brøndbyøster.

Begge steder afholdes Åbent Hus i tidsrummet kl. 13.00 - 14.30.

Alle småbørnsfamilier er velkomne - også uden forudgående aftale. Der gives individuelle råd og vejledning, og der er mulighed for at få set på barnet og få det vejet.

Der er altid en sundhedsplejerske til stede.

For tidligt fødte/ Præmature børn 

Familier med børn født før uge 37 tilknyttes en sundhedsplejerske med viden og erfaring på området. Sundhedsplejersken kan vejlede om de særlige udfordringer og vanskeligheder, der kan være forbundet med at have et for tidligt født barn.

Adoptivbørn

Familier der har adopteret et barn tilknyttes en sundhedsplejerske med viden og erfaring på området. Sundhedsplejersken kan vejlede om de særlige udfordringer og vanskeligheder, der kan være forbundet med, at barnet er adopteret

Skrevet af Sundhedsplejen