Sundhedsplejen

Sundhedsplejens tilbud til 1 - 6 årige

Barn 3 år

Sundhedsplejen tilbyder råd og vejledning, hjemmebesøg m.m.

Råd og vejledning om børns trivsel

  • Sundhedsplejerskerne tilbyder personalet i daginstitutioner og skoler sundhedsfaglig konsulentbistand, herunder rådgivning og vejledning om børns sundhed og trivsel, f.eks. mad til børn, udeliv, hygiejne, forebyggelse af infektioner.
  • Sundhedsplejersken kan også yde rådgivning og vejledning i forhold til det enkelte barn under forudsætning af, at forældrene er orienteret.

Hjemmebesøg

  • Sundhedsplejersken tilbyder hjemmebesøg til familier med børn på 2½ - 3 år, der ikke går i daginstitution, og til de børn, der tidligere har haft behov for støtte.
  • I besøget taler sundhedsplejersken med forældrene om barnets udvikling og sundhed.
  • Gennem leg med barnet danner sundhedsplejersken sig et indtryk af barnets udvikling som helhed, barnets syn og hørelse, sprog, kroppens bevægelser mv.
Skrevet af Sundhedsplejen