Sundhedsplejen

Sundhedsplejens tilbud 6 -16 årige

Skoledreng

Skolesundhedsplejen er en forlængelse af de tilbud, børn og forældre fik i spædbørnsalderen.
Skolebørn tilbydes helbredsundersøgelser, sundhedssamtaler samt sundhedspædagogiske aktiviteter/undervisning.

Helbredsundersøgelser

Helbredsundersøgelserne kan omfatte syn, hørelse, farvesans, motorik, vægt og højde, afhængigt af klassetrin og det enkelte barns behov. Sundhedssamtalerne tager udgangspunkt i områder, der er aktuelle for barnet/den unge i forhold til sundhed og udvikling.

Der udleveres altid en invitation til barn og forældre inden samtalen og undersøgelsen. Det er meget vigtigt, at forældrene deltager i samtalen i børnehaveklassen. På de øvrige klasse trin vil barnet komme alene eller i mindre grupper. Forældre er altid velkomne til at deltage eller kontakte sundhedsplejersken.

Efter undersøgelsen har sundhedsplejersken en konference med klasselæreren omkring det, der har betydning for barnets skolegang. Sundhedsplejersken deltager også i skolernes sundhedsarbejde og i sundhedsundervisningen, der kan foregå i klasserne eller for mindre grupper af elever.

Sundhedsplejerskerne samarbejder med og har konsulentbistand i forhold til lærere og pædagoger.

Tilbud i skolen:

  • 0. klasse: motorisk screening, undersøgelse og samtale
  • 2. klasse: undersøgelse og samtale
  • 5. klasse: undersøgelse, samtale og undervisning i pubertet
  • 8. klasse: eksperimentarium, undersøgelse og samtale

Skolebørn med særlige behov tilbydes ekstra ydelser:

Behovsundersøgelse, samtale og hjemmebesøg til familier med skolebørn.

Skrevet af Sundhedsplejen