Frivillige og foreninger

Find en forening eller aktivitet

Her på siden kan du få overblik over foreninger og aktiviteter i Brøndby Kommune.

På Foreningsportal Brøndby er mange af Brøndby Kommunes foreninger samlet. 

På portalen kan du finde oplysninger om en forening eller aktivitet. Søg på foreningens navn eller aktivitet i foreningsregisteret.

www.brondby.dk/foreningsportal

Børn og unge

Ungdomsklubber

Ungdomsskolens hjemmeside om ungdomsklubberne.

Dyregården Søholt

Dyregården Søholts hjemmeside:

brondby.dk/dyregaarden

Musikskolen

Brøndby Musikskoles hjemmeside:

http://www.brondbymusikskole.dk

Naturskolen

Brøndby Naturskole – Læring med højt til loftet.

Brøndby Naturskole er grundlagt i 1996 og er et natur- og friluftsbaseret undervisningstilbud til Brøndby Kommunes børn og unge. Her får de mulighed for at komme ud i naturen og få gode lærerige oplevelser som understøttes af naturen omkring os. Naturskolens undervisningsform giver en ekstra dimension til den traditionelle undervisning ved give mulighed for læring gennem kropslige, sanselige og stemningsmæssige aktiviteter, hvilket åbner for et utal af muligheder for pædagogisk baseret læring.

Særligt for dagtilbud

Brøndby Naturskole tilbyder dagtilbuddene individuelt tilpassede naturfaglige undervisningsforløb under den styrkede pædagogiske læreplan. 

Særligt for skoler

Brøndby Naturskole tilbyder individuelt tilpassede undervisningsforløb i de fleste af folkeskolens fag. Forløbene tilpasses de faglige læringsmål efter behov.

Friluftsliv for alle

Brøndby Naturskole tilbyder aktivitetsbaseret friluftsliv til både dagtilbud og skoler. Aktiviteterne tilpasses de enkelte gruppers behov.

Et mødested for alle

Som borger kan du besøge naturskolen til vores 3 årlige offentlige arrangementer. Dem kan du finde yderligere oplysninger om på vores hjemmeside eller via Facebook på nedenstående adresser.

Du kan også besøge os på egen hånd og er altid velkommen til at bruge naturskolens udearealer, så længe du bruger dem med omtanke og rydder op efter dig.

 

Brøndby Naturskole:

Voldgaden 21D, 2605 Brøndby

Tlf.: 36485054

Hjemmeside: brondbynaturskole.dk

Facebook: Brøndby Naturskole

 

Sejlerhuset

Sejlerhuset er et tilbud under Ungdomsskolen for børn og unge i Brøndby Kommune, der er tilknyttet skoler, SFO’er, klubber m.fl. i kommunen. Sejlerhuset ligger på Strandporten 9, 2660 Brøndby Strand.

Sejlerhusets målsætning er at sikre børn og unge i Brøndby Kommune trygge rammer og fælles oplevelser, der kan skabe samhørighed på tværs af alder, køn og interesser og som giver oplevelsen af fælles ansvar for egen og andres færden i naturen. Formålet er også at tilbyde teoretisk viden og især praktiske aktiviteter til børn og unge for herigennem at skærpe interessen for søsport og give gode oplevelser i naturen.

Herudover er Sejlerhuset en del af det socialpædagogiske og forebyggende arbejde i Brøndby Kommune for børn og unge med særlige behov.

I punktform kan Sejlerhusets opgaver listes som følgende:

  •   Give børn og unge tryghed og ansvar for naturen
  •   Arbejde for større sikkerhed til søs og forebygge ulykker
  •   Etablere og fastholde sociale netværk i de rammer, som stedet kan tilbyde
  •   Påtage sig socialpædagogiske opgaver i samarbejde med relevante aktører
  •   Danne rammerne for uddannelsen af medarbejdere i Brøndby Kommune i forhold til husets formål

Vil du vide mere om Sejlerhuset og hvordan man som institution i Brøndby kommune kan anvende tilbuddet kan du rette henvendelse til Sejlerhusets daglige leder Axel Nielsen på tlf. 2044 4103 eller Ungdomsskolen på tlf. 4328 2910.
 

Sommersjov

Sommersjov inviterer hvert år alle skoleelever til en spændende og indholdsrig sommer. Det eneste du skal gøre er at beslutte, hvilke ture og hjemlige aktiviteter du vil deltage i.

Du kan læse mere om Sommersjov på denne side
 

Store Legedag

Kom og leg med på Store Legedag – altid den anden søndag i maj! Hvert år siden 1993 har der været afholdt Store Legedag på Strandesplanaden i Brøndby Strand med stigende succes. Dagen byder på leg og sjov for alle – og det er gratis at være med! Det er kommunens engagerede foreninger, børne- og ungdomsorganisationer samt institutioner, der på frivillig basis arrangerer Store Legedag.

Er du fra en forening, og vil I gerne med, kan I læse mere her

Ungdomsskolen

Brøndby Ungdomsskoles hjemmeside:

http://www.brondby-usk.dk

Senior

I Brøndby kommune er der mange ældre medborgere, og derfor er der tilsvarende et aktivt foreningsliv med tilbud til de ældre. Der arrangeres også mange aktiviteter i kommunalt regi, der er åbent for alle, men som er tilrettet et ældre publikum. Der er lavet en aktivitetskalender, Seniorkalenderen, med oversigt over de løbende arrangementer.

 


Skrevet af Brøndby Kommune
Sundhedsprofilen 2021

Spørgeskema om din sundhed

Hvordan har du det? Svar og vind flotte præmier.