Prisuddelinger

Årets Initiativ

Prisen som årets initiativ på 7.500 kr. og en gave uddeles en gang årligt for at påskønne kreative og innovative tiltag og understøtte nye vækstlag inden for det folkeoplysende område.

Sidste frist for at indstille en kandidat er den 6. januar hvert år.

*OBS fristen for priserne 2020 er flyttet til den 1. februar 2021.

Prisens formål

Formålet er at påskønne kreative og innovative tiltag og understøtte nye vækstlag inden for det folkeoplysende område. Årets Initiativ uddeles til en person, et hold eller en forening, som har iværksat initiativer inden for det folkeoplysende område.
Prisen gives for nye initiativer og tiltag der:

  • Nytænker målgrupper eller aktiviteter
  • Udvikler nye partnerskaber
  • Understøtter en mosaik af fritidsaktiviteter
  • Skaber positiv omtale af foreningslivet
  • Inspirerer andre

Hvem kan modtage prisen Årets Initiativ?

En person, et hold eller en forening der har sit virkeområde i Brøndby Kommune kan modtage prisen.

Hvem kan indstille til Årets Initiativ?

Alle kan indstille kandidater. Frist for indstillinger til Årets Initiativ udsendes elektronisk til alle folkeoplysende foreninger og offentliggøres i lokale medier og på kommunens hjemmeside. 

Indstilling sker med angivelse af hvem der indstiller, navn på kandidat samt begrundelse til Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen.

Hvordan foregår uddelingen af Årets Initiativ?

Idræts- og Fritidsudvalget og Kulturudvalget anbefaler på deres møde i januar tre nominerede samt modtageren af Årets Initiativ på baggrund af de indkomne forslag. Kommunalbestyrelsen udpeger på denne baggrund modtageren af Årets Initiativ. Behandlingen foregår på en lukket dagsorden, og indstillinger offentliggøres ikke. 

Idræts- og Fritidsudvalget, Kulturudvalget og Folkeoplysningsudvalget kan stille forslag til kandidater til prisen, enten som et supplement til øvrige indstillinger eller i mangel på andre indstillinger.  

Hvad består overrækkelsen af?

Årets Initiativ overrækkes af borgmesteren til Brøndby Kommunes foreningsfest eller ved et særskilt arrangement. Prisen består af en gave og 7.500 kr. fra Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje.

Andre bestemmelser

Prisen

  • kan ikke deles af flere
  • kan ikke søges selv
  • skal ikke nødvendigvis uddeles hvert år
  • kan modtages flere gange

Hvem har modtaget prisen indtil videre?

2019 Per Madsen, Brøndby Bordtennis Club 
2018 Jørgen Sørensen og Claus Hartmann Lund, Brøndby Judo klub
2017  Fra gaden til Brøndbyernes I.F., Brøndbyernes I.F.  
2016 Jørgen Jønsson, Svanholm Cricket Club

Årets Initiativ

Ønsker du at indstille en person til Brøndby Kommunes pris Årets Initiativ? Så benyt denne formular. 

I Brøndby Kommune har vi fokus på at beskytte de oplysninger, vi har om dig. På www.brondby.dk/data kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du benytter en af vores formularer.

*
*
*
*
*
*
Skrevet af Brøndby Kommune
Brøndby

Frivillige og foreninger

Læs om frivillighed i Brøndby og om fællesskabet i de aktiviteter, der drives af frivillige og foreninger.