Prisuddelinger

Kulturprisen

Brøndby Kommunes kulturpris på 7.500 kroner og et kunstværk uddeles for at påskønne personer og personkredse, som har ydet en særlig indsats for kulturlivet i Brøndby Kommune.

Sidste frist for at indstille en kandidat er den 6. januar hvert år.

*OBS. Fristen for priserne 2020 er flyttet til den 1. februar 2021.

Kulturprisens formål

Kulturprisens formål er at medvirke til styrkelse af den lokale identitet på det kulturelle, kreative område. En styrket kulturel profil kan være i form af

  • At udbrede forståelse for og glæden ved kulturel udfoldelse.
  • At ’brande’ Brøndby Kommune som en kulturkommune.
  • At skabe stærke kreative miljøer for kulturel udfoldelse.
  • At producere markante kulturelle ’produkter’ med en offentlig bevågenhed.
  • At fostre talenter inden for de kulturelle udtryksformer.

Hvem kan modtage Kulturprisen?

Kandidater til Kulturprisen er alle personer, personkredse, foreninger og andre med nuværende eller tidligere tilknytning til Brøndby Kommune, der medvirker til fremme af Kulturprisens formål.

Hvem kan indstille til Kulturprisen?

Enhver borger, forening, organisation eller institution med adresse i Brøndby Kommune kan indstille kandidater til Kulturprisen.

Der annonceres om indstillinger til Kulturprisen i lokal presse og på kommunens hjemmeside. 

Hvordan foregår uddelingen af Kulturprisen?

Kulturudvalget anbefaler på deres møde i januar tre nominerede samt modtageren af Kulturprisen på baggrund af de indkomne forslag. Kommunalbestyrelsen udpeger på denne baggrund modtageren af prisen.

Behandlingen af Kulturprisen foregår på en lukket dagsorden, og indstillinger offentliggøres ikke.

Kulturudvalget kan selv foreslå kandidater til Kulturprisen, enten som et supplement til kandidater indstillet af andre eller i mangel på andre indstillinger.

Modtageren af Kulturprisen får personligt besked.

Hvad består overrækkelsen af?

Kulturprisen overrækkes af borgmesteren til Brøndby Kommunes foreningsfest eller ved et særskilt arrangement.

Prisen består af et kunstværk, samt et beløb på 7.500 kr.

Andre bestemmelser

Kulturprisen

  • kan ikke deles af flere
  • kan ikke søges selv
  • skal ikke nødvendigvis uddeles hvert år
  • kan modtages flere gange
  • kan ikke gives til ansatte i Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen

Hvem har modtaget prisen indtil videre?

2019  Middelalderlandsbyens Venner 
2018  Kim Christiansen, Brøndby Jazzklub 
2017 Brokærs Lejerforening
2016 Ungegruppen bag Ungekulturhuset Pilegården
2015 Ej uddelt
2014 Brøndby Musikalske Venner 
2013  Tove Munk, KREA 
2012  Grete Johanne Mietke, Syng Sammen Gruppen Brøndby 
2011  Nina Meta Sørensen, Brøndby Lokalarkiv 
2010   Kirsten Hald, Leder af F.O.F. 
2009  Aksel Borresen, Mangeårigt virke for kunst- og kulturlivet 
2008  Jens Degerbøl, Middelalderlandsbyen 
2007  Ditlevs Gamle Købmandsbutik
2006  Elo Christiansen, Brøndby Jazzklub 
2005  Ej uddelt 
2004  Ej uddelt 
2003  Agnete Sørensen, Brøndby Kunstforening 

Indstilling til Kulturprisen

Ønsker du at indstille en person til Brøndby Kommunes kulturpris? Så benyt denne formular. 

I Brøndby Kommune har vi fokus på at beskytte de oplysninger, vi har om dig. På www.brondby.dk/data kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du benytter en af vores formularer.

*
*
*
*
*
*
Skrevet af Fritid, Idræt og Bevægelse
Brøndby

Frivillige og foreninger

Læs om frivillighed i Brøndby og om fællesskabet i de aktiviteter, der drives af frivillige og foreninger.