Handicap

Kommunen har ansvaret for særlige sociale tilbud til borgere, der har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, og hvor funktionsnedsættelsen bevirker, at de ikke er i stand til at leve et selvstændigt liv i forhold til andre.