Beskæftigelses- og aktivitetstilbud

Job - og Aktivitetscenter Vestegnen

Har du varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne kan du få tilbud om aktivitets- og samværstilbud, beskyttet beskæftigelse og en række andre tilbud hos Job- og Aktivitetscenter Vestegenen. Tilbuddene er på forskellige adresser i Brøndby.

Job- og Aktivitetscenter Vestegenen tilbyder:

 

  • Ativitets- og samværstilbud efter servicelovens §104.
  • Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103
  • Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 
  • Snoezelhus
  • Ergo- og fysioterapi - primært til borgere på Job- og Aktivitetscenter Vestegnen.

Se mere om vores tilbud i Job- og Aktivitetscenter Vestegnen her 

Hvis du ønsker at blive visiteret til et af Job- og Aktivitetscenterets Vestegnens tilbud skal du kontakte Specialrådgivningen.

Du finder kontaktoplysninger til Specialrådgivningen i kontaktboksen.

 

Skrevet af Specialrådgivningen
Rødt asfalt gør det nemmere for kørestols- og rollatorbrugere at komme omkring

Bedre forhold for personer med handicap i Brøndby

Læs hvad den nye handicappolitik vil betyde for personer med et handicap.