Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Bolig

Botilbud og bofællesskaber

Kommunen tilbyder passende boformer til personer med behov for særlig hjælp til dagligdags funktioner, pleje og omsorg

Du skal godkendes (visiteres) til vores bo- og dagtilbud ved at kontakte Specialrådgivningen. Du finder vores kontaktoplysninger under "Kontakt" på denne side.

Boligerne Brøndbyøstervej (Botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne §108)

Boligerne på Brøndbyøstervej er et bo- og dagtilbud til voksne med funktionsnedsættelse, som har brug for omfattende hjælp i daglige funktioner, til udvikling, pleje, omsorg og behandling.

Læs mere om bo- og dagtilbud i Boligerne på Brøndbyøstervej

Bostedet Lionslund (Botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne §108)

Lionslund er bosted for 24 voksne med varierende udviklingshandicap og ligger i Brøndby Kommune - tæt på vand og strand.

Huset er inddelt i tre selvstændige levegrupper med otte boliger i hver. Til hver gruppe er tilknyttet 7-8 medarbejdere. Grupperne er inddelt efter alder. Det vil sige, at man som beboer kommer til at bo sammen med andre på sin egen alder. 

Beboerne på Lionslund deltager i mange aktiviteter - både på Lionslund og udenfor huset. Der er biografture, fisketure og årlig sommerferie. I løbet af året arrangerer medarbejderne fastelavnsfest, sommerfest, julehygge osv.

Bofællesskabet Lundedammen 4 (Botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne §105)

Bofællesskabet Lundedammen er et botilbud i Brøndby for mennesker med varigt nedsat funktionsevne efter Lov om Almene Boliger § 105.

Læs mere på Lundedammens hjemmeside

Bofællesskabet Tranumparken 4-10 (Botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne §105)

Tranumparken 4 og 10 er bofællesskaber i Brøndby for mennesker med varigt nedsat funktionsevne efter Lov om Almene Boliger § 105.

Læs mere på Lundedammens hjemmeside 

Bo- tilbuddet i Albjergparken 3, Brøndby Strand  (botilbud for voksne med psykiske lidelser)

Målgruppe

Borgere med psykiske lidelser i alderen 18-65 år - man skal kunne være alene om natten. Formålsbeskrivelse: Formålet for den enkelte beboer er, at opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, at undgå isolation og at opnå en stabil hverdag med daglige gøremål og sociale relationer i trygge og forudsigelige rammer.

Personale

Personalet er til stede i fælleshuset på faste tidspunkter – fordelt på ugens dage. Hver beboer har 2 kontaktpersoner. Ud over samvær i fælleshuset, aftaler beboere og kontaktpersoner, hvordan beboeren skal støttes i forhold til sine aktuelle ønsker og behov. Personalets rolle er at støtte den enkelte beboer, samt være behjælpelige med at afdække behov og muligheder.

Skrevet af Specialrådgivningen
Rødt asfalt gør det nemmere for kørestols- og rollatorbrugere at komme omkring

Bedre forhold for personer med handicap i Brøndby

Læs hvad den nye handicappolitik vil betyde for personer med et handicap.