Bolig

Botilbud og bofællesskaber

Hvis du er over 18 år og har psykiske vanskeligheder eller nedsat funktionsevne, kan du have særlige behov for en bolig, hvor du kan få hjælp til dagligdags funktioner, pleje og omsorg.

Vi har flere typer af boliger og hvilken type bolig, der er egnet for dig, afhænger bl.a. af din funktionsevne og dit behov for støtte.

Du skal først visiteres for at komme i betragtning til en bolig. Det betyder, at Specialrådgivningen skal vurdere, om du har mulighed for at få en bolig, og hvilken bolig der i så fald passer til dit behov. 

Vil du undersøge dine muligheder for at få et botilbud, skal du kontakte Specialrådgivningen (under Kontakt på denne side).

Boligerne Brøndbyøstervej (Botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne §108)

Boligerne på Brøndbyøstervej er et bo- og dagtilbud til voksne med funktionsnedsættelse, som har brug for omfattende hjælp i daglige funktioner, til udvikling, pleje, omsorg og behandling.

Læs mere om bo- og dagtilbud i Boligerne på Brøndbyøstervej

Enghusene - En del af Boligerne Brøndbyøstervej

Enghusene er stedet hvor det faglige møder det menneskelige hos beboer og medarbejdere. Selv i en hektisk hverdag, med mange udfordringer, foregår det i lavt tempo og med stor faglighed.

Læs mere om Enghusene

Bostedet Lionslund (Botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne §108)

Lionslund er botilbud til voksne med funkionsnedsættelse, som har brug for omfattende hjælp i daglige funktioner, til udvikling, pleje, omsorg og behandling.

Læs mere på Lionslunds hjemmeside

Bofællesskabet Lundedammen 4 (Botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne §105)

Bofællesskabet Lundedammen er et bofællesskab for voksne med varigt nedsat funktionsnedsættelse, som har brug for hjælp til daglige funktioner og til udvikling og mestring af hverdagen.

Læs mere på Lundedammens hjemmeside

Bofællesskabet Tranumparken 4-10 (Botilbud for voksne med varigt nedsat funktionsevne Lov om Almen boliger §105)

Bofællesskabet Tranumparken er et bofællesskab for voksne med funktionsnedsættelse, som har brug for hjælp i daglige funktioner og til udvikling og mestring af dagligdagen.

Læs mere på Tranumparkens hjemmeside

Bo- tilbuddet i Albjergparken 3, Brøndby Strand (botilbud for psykisk sårbare voksne)

Målgruppe

Borgere med psykiske lidelser i alderen 18-65 år - man skal kunne være alene om aften og natten. Formålsbeskrivelse: Formålet for den enkelte beboer er, at opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, at undgå isolation og at opnå en stabil hverdag med daglige gøremål og sociale relationer i trygge og forudsigelige rammer.

Personale

Personalet er til stede i fælleshuset på faste tidspunkter – fordelt på ugens 5 hverdage. Der er enkelte borgere som ikke modtager nogen form for støtte. Hver beboer har 2 kontaktpersoner. Ud over samvær i fælleshuset, aftaler beboere og kontaktpersoner, hvordan beboeren skal støttes i forhold til sine aktuelle ønsker og behov. Kontaktpersonens rolle er at støtte den enkelte beboer, samt være behjælpelige med at afdække behov og muligheder.

Skrevet af Specialrådgivningen
Rødt asfalt gør det nemmere for kørestols- og rollatorbrugere at komme omkring

Bedre forhold for personer med handicap i Brøndby

Læs hvad den nye handicappolitik vil betyde for personer med et handicap.