Hjerneskade

Hjerneskadekoordinatorer

I Brøndby Kommune lægger vi vægt på altid at inddrage borgeren i rehabiliteringsforløbet. Det er vigtigt for os, at du som borger inddrages i målsætningen omkring dit rehabiliteringsforløb. I Brøndby Kommune arbejder vi tværfagligt, hvilket sikrer, at vi altid får set på din sag med de rigtige faglige kompetencer. På denne måde er vi sikre på altid at kunne yde den bedste service til dig.

Hjerneskadekoordinator

I Brøndby Kommune lægger vi vægt på altid at inddrage borgeren i rehabiliteringsforløbet. Det er vigtigt for os, at du som borger inddrages i målsætningen omkring dit rehabiliteringsforløb. I Brøndby Kommune arbejder vi tværfagligt, hvilket sikrer, at vi altid får set på din sag med de rigtige faglige kompetencer. På denne måde er vi sikre på altid at kunne yde den bedste service til dig. Hjerneskadekoordinatoren er en stor del af denne proces.

Er du nydiagnosticeret med en senhjerneskade kan hjerneskadekoordinatoren være behjælpelig med følgende:

 

 • At deltage i dit udskrivningsmøde på hospitalet
 • At støtte dig i dit videre rehabiliteringsforløb efter udskrivelse
 • At være dit bindeled mellem relevante samarbejdspartnere

Hjerneskadekoordinatoren står for inddragelsen af de relevante samarbejdspartnere i dit forløb via et neurofagligt team, hvor nedenstående samarbejdspartnere indgår:

 • Træningscenteret
 • Hjælpemiddelafdelingen
 • Specialrådgivningen
 • Visitationen
 • Jobcenteret
 • Døgngenoptræningsafdelingen
 • Kommunens logopæd
 • Andre relevante samarbejdspartnere kan indkaldes ad hoc

 

Hjerneskade - Hvad er det?

Hvert år rammes ca. 50 borgere bosiddende i Brøndby Kommune af en senhjerneskade. Senhjerneskaden kan opstå på grund af:

 • Blodprop i hjernen
 • Blødning i hjernen
 • Forbigående blodprop i hjernen
 • Tumor i hjernen
 • Iltmangel i hjernen
 • Hovedtraumer efter ulykke

Der kan være mange forskellige følger efter en hjerneskade og de kan påvirke både den enkelte om de pårørende i større eller mindre grad.

Følgerne kan være synlige (fx lammelser eller talebesvær), men de kan også være skjulte (fx øget træthed, hukommelsesbesvær, nedsat koncentration, manglende overblik til at strukturere sin dagligdag).

Det kan være svært for den enkelte såvel som de pårørende at forstå hjerneskadens følger. Der er ofte mange parter involveret i borgerens dagligdag efter en hjerneskade. Hjerneskadekoordinatoren kan her være bindeled ml. borger, pårørende og de forskellige instanser i kommunen.  

 

Du kan kontakte hjerneskadekoordinator Stine Harbech på telefon: 51 51 71 12 eller mail: traening@brondby.dk.

 

Alle henvendelser vil som udgangspunkt blive besvaret indenfor 1-2 hverdage.

 

 

 

Skrevet af Brøndby Kommune