Politikker, rammeaftaler og kvalitetsstandarder - Handicap psykiatri og misbrug

Rammeaftaler Region Hovedstaden

Her kan du se den aktuelle udviklings- og styringsstrategi for Region Hovedstaden på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

https://rammeaftale-h.dk/_files/200000585-733d2742bb/Hovedstadsregionens%20Rammeaftale%202019-2020.pdf
Skrevet af Brøndby Kommune