Politikker, rammeaftaler og kvalitetsstandarder - Handicap psykiatri og misbrug

Sundhedsaftale

Her kan du se Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis.

Sundhedsaftalen skal skabe en ny ramme for flere og bedre fælles løsninger på sundhedsområdet - både det somatiske område og det psykiatriske område.

Sundhedsaftalen skal være en stærk katalysator for et samarbejdende sundhedsvæsen med en fælles vision om:

  • Mere sammenhæng i borgerens forløb
  • Mere lighed i sundhed
  • Mere samspil med borgeren
  • Mere sundhed for borgeren

https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale_2019/Documents/Sundhedsaftale_2019-2023.pdf

Skrevet af Brøndby Kommune