Psykiatri

Støttekontaktperson

Støtte- og kontaktpersonordningen er lovgivningsmæssigt etableret med henblik på at skabe kontakt og yde støtte til de mest udsatte sindslidende og socialt belastede borgere, men ordningen bruges efterhånden kun i det opsøgende arbejde.

Når der er etableret en bæredygtig kontakt, vil borgeren blive tilbudt mere etableret hjælp efter Servicelovens § 85, i form af hjemmevejledning eller bostøtte.

I Brøndby Kommune varetages støtte- og kontaktpersonordningen for sindslidende via Multihuset, Horsedammen 42. For misbrugere via Multihuset, Horsedammen 42.

Sådan gør du

Kontakt Specialrådgivningen

Du finder kontaktoplysningerne i boksen "Kontakt"

Skrevet af Specialrådgivningen
Rødt asfalt gør det nemmere for kørestols- og rollatorbrugere at komme omkring

Bedre forhold for personer med handicap i Brøndby

Læs hvad den nye handicappolitik vil betyde for personer med et handicap.