Rådgivning og hjælp ved handicap eller psykiske vanskeligheder

Specialrådgivningen

Har du en nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, kan du få rådgivning i Specialrådgivningen.

Kontakt og åbningstider

 

Telefon: 43 28 25 64

E.mail: handicap@brondby.dk

Telefontider:

Mandag - onsdag kl. 09.00 - 14.30

Torsdag kl. 09.00 - 17.30

Fredag kl. 09.00 - 12.00

 

Åbningstider:

Mandag - onsdag kl. 09.00 - 13.00

Torsdag kl. 13.00 - 17.30

Fredag kl. 09.00 - 12.00

Brøndby Rådhus

Park Allé 160

2605 Brøndby

Personligt fremmøde kun efter aftale

Sådan behandler vi din sag

Når du henvender dig til Specialrådgivningen, indkalder din handicapkonsulent dig til en samtale. Ved samtalen drøfter du og din Handicapkonsulent dine ressourcer og dit behov for støtte. Det vil ske med udgangspunkt i temaerne:

 • Pyskisk funktionsnedsættelse
 • Fysisk funktionsnedsættelse
 • Socialt problem
 • Mobilitet
 • Egenomsorg
 • Kommunikation
 • Praktiske opgaver i hjemmet
 • Samfundsliv
 • Socialt liv
 • Sundhed
 • Omgivelser

For at finde frem til, hvilken hjælp og støtte der kan være brug for, kan det være nødvendigt, at indhente oplysninger fra andre. Det kan fx være fra din læge eller psykolog. Du skal give dit samtykke, før vi må indhente oplysninger. Vi indhenter kun de oplysninger, som er nødvendige for at opnå en fyldestgørende beskrivelse af dit støttebehov.

Du vil i forbindelse med mødet også blive tilbudt en handleplan (indsatsplan), som bliver udarbejdet i samarbejde med dig. Indsatsplanen er først og fremmest en aftale mellem dig og din kommune. Den beskriver de mål, som du skal arbejde med, igennem de tilbud du modtager.

På baggrund af en individuel vurdering træffer vi afgørelse i din sag. Du får besked om afgørelsen i et brev. Bliver du bevilget støtte, er din handleplan (indsatsplan) med i brevet. Der står også i afgørelsen, hvornår der bliver fulgt op på bevillingen.

Skrevet af Brøndby Kommune