Uddannelse

Studerende med funktionsnedsættelser - handicaptillæg

Læser du på en videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få et handicaptillæg

Hvis du vil...

Du kan søge handicaptillæg i minSU en måned, før du starter på uddannelsen.

Hvis du går på en videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse, og har en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at få handicaptillæg.

For at kunne modtage handicaptillæg, skal du:

 • modtage SU, og
 • gå på en videregående uddannelse eller en dansk erhvervsuddannelse, der er godkendt til SU, og
 • kunne dokumentere, at du har en varig funktionsnedsættelse

Du kan få flere oplysninger om SU på dit uddannelsessted eller på su.dk

Vil du henvende dig til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte om en sag om handicaptillæg, skal du kontakte os via Digital Post på borger.dk/fra e-Boks. Log ind med NemID og gør følgende:

 • Vælg fanebladet ”Min post”
 • Vælg ”Skriv ny post”
 • I feltet ”Til” klik på ”Vælg modtager”
 • Under ”Vælg modtager fra kategori” vælg ”Offentlige myndigheder/Stat” i drop down-menuen og klik på luppen
 • Klik på pilen > ved ”Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte”
 • Vælg ”Statens Uddannelsesstøtte (SU)” på menuen, der åbnes
 • Vælg "Handicaptillæg"
 • Angiv, hvad din forespørgsel drejer sig om i drop down-menuen
 • Når du har skrevet din mail, klik ”Send” Via Digital Post kan du uploade op til 4MB pr. mail.
Skrevet af Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Skrevet af Brøndby Kommune