Dette site bruger cookies

Vi bruger cookies til bl.a. statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookiepolitik.

Se vores cookiepolitik.

Førtidspension - gamle regler

Betingelser for folke- og førtidspension

Du har som regel ret til fuld pension, hvis du er dansk statsborger og bor i Danmark

For at kunne få folke- eller førtidspension skal du som udgangspunkt opfylde følgende:

 • Du skal være dansk statsborger.
 • Du skal bo fast i Danmark.
 • Du skal have boet i Danmark i tre år i perioden fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen.

Læs mere om folke- eller førtidspension:

Har du boet og arbejdet i udlandet?

Der kan dog gælde særlige regler for dig, hvis du har boet og/eller arbejdet i et EU/EØS-land, Schweiz eller et land, som Danmark har indgået konvention med.

Læs mere om udenlandsk pension:

Hvis du er flygtning

Du kan også være omfattet af særlige regler, hvis du er flygtning.

Læs mere i §7 og §8 i Udlændingeloven.

Du skal normalt være dansk statsborger for at kunne få dansk folke- eller førtidspension. Det gælder dog ikke, hvis du opfylder én eller flere af disse betingelser:

 • Du har boet i Danmark i mindst ti år i perioden fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen. Vær opmærksom på, at du skal du have boet mindst fem år i Danmark op til du får bevilliget din pension.
 • Du er flygtning. Du skal være flygtning og have fået opholdstilladelse efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven.

Læs mere i Udlændingeloven.

 • Du er statsborger i et EU-land, EØS-land eller Schweiz. Hvis du er statsborger i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, skal du som udgangspunkt ikke være dansk statsborger for at få ret til dansk folke- eller førtidspension.

Læs mere om Udenlandsk pension i Danmark

 • Danmark har indgået aftale om social sikring med dit hjemland. Det kan være, at kravet om dansk statsborgerskab ikke gælder for dig, hvis du er statsborger i et land, der har indgået en aftale om social sikring med Danmark.

Som dansk statsborger, kan du søge om at få dansk pension, selv om du bor i udlandet.

Hvis du bor i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, kan du søge om dansk folke- eller førtidspension, hvis du opfylder disse betingelser:
 • Du er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz, statsløs eller flygtning.
 • Du har sammenlagt i mindst tre år optjent ret til pension fra et EU/EØS-land eller Schweiz, heraf mindst et års optjening i Danmark. Dette krav gælder dog ikke for alle flygtninge.
 • Du har arbejdet i et EU/EØS-land eller Schweiz.
Hvis du bor i et land uden for EU/EØS eller Schweiz (og et land, som ikke er et konventionsland), kan du søge om folkepension, hvis du opfylder disse betingelser:
 • Du er EU/EØS-statsborger eller statsborger i Schweiz
 • Du har optjent ret til pension i et EU/EØS-land eller Schweiz i mindst 30 år, herunder mindst et års optjening i Danmark, i perioden fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen. Du har arbejdet i et EU/EØS-land eller Schweiz.

Hvis du har dansk indfødsret, og har haft fast bopæl i Danmark i mindst 30 år mellem dit fyldte 15. år og folkepensionsalderen, kan du få tilkendt folkepension, uanset hvilket land du bor i. Det gælder dog ikke, hvis du i samme periode har optjent sociale pensionsrettigheder i et andet land.

Størrelsen af pensionen afhænger af, hvor længe du har optjent ret til folkepension og/eller førtidspension i Danmark. Du kan som hovedregel ikke få udbetalt pensionstillæg i lande udenfor EU/EØS og Schweiz.

Læs mere om pension i udlandet:

Du skal have boet tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne i perioden fra det fyldte 15. år til folkepensionsalderen for at få ret til folkepension eller førtidspension. Det gælder dog ikke, hvis du opfylder en af disse betingelser:

 • Du er flygtning. I tre-års-kravet medregnes bopælstid i det land, du kommer fra, eller det land, hvor du er blevet anset for flygtning i.
 • Du er statsborger i et EU-land, et EØS-land eller Schweiz og har i sammenlagt mindst tre år optjent ret til pension fra et EU/EØS-land eller Schweiz, heraf mindst ét års optjening i Danmark.
 • Du har været i arbejde i et EU/EØS-land eller Schweiz.
 • Du har boet i et land, som Danmark har indgået aftale om social sikring med. Det fremgår af aftalen, at kravet om tre års bopæl ikke gælder.

Læs mere om Udenlandsk pension i Danmark

Du optjener ret til pension på baggrund af den tid, du har haft bopæl i Danmark, fra du fyldte 15 år, til du når folkepensionsalderen. Hvis du har arbejdet og optjent sociale pensionsrettigheder i udlandet, tæller disse perioder dog som udgangspunkt ikke med i opgørelsen af din danske bopælstid, uanset om du altid har boet og haft adresse i Danmark.

 • Du har ret til fuld folkepension, hvis du har optjent hvad der svarer til 40 bopælsår i optjeningsperioden.
 • Du har ret til fuld førtidspension, hvis du har optjent bopælstid i Danmark i mindst 4/5 af tiden, fra du fyldte 15 år, til du kommer på førtidspension.

Også for førtidspension gælder, at perioder, hvor du samtidig har optjent sociale pensionsrettigheder i et andet land, som udgangspunkt ikke tæller med i opgørelsen af din danske bopælstid.

Hvis du ikke har optjent ret til en fuld folke- eller førtidspension, kan du have ret til en del af pensionen - også kaldet ’brøkpension’. Din brøkpension bliver beregnet på baggrund af den tid, du har boet i Danmark i optjeningsperioden, fratrukket eventuelle perioder, hvor du samtidig har optjent sociale pensionsrettigheder fra udlandet.

Du får ikke mindre i personligt tillæg, varmetillæg eller helbredstillæg, selv om du kun har ret til brøkpension.

Læs mere om, hvordan Udbetaling Danmark beregner pensionen.

Du er velkommen til at kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål og ikke kan finde svar på borger.dk.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61, eller sende en besked via Digital Post.

Skrevet af Udbetaling Danmark
Skrevet af Pension