Unge og uddannelse

Uddannelsespålæg

Det er et krav for at få uddannelseshjælp at du søger optag på en uddannelse.

Hvis du er ledig og under 30 år og ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse får du et uddannelsespålæg. Det vil sige at det er et krav for at få uddannelseshjælp, at man søger optag på en uddannelse og deltager i uddannelsesafklarende aktiviteter.

Dette gælder ligeledes hvis du er under 25 år og modtager a-dagpenge.

Kommunen vurderer i samarbejde med dig om du umiddelbart kan gå i gang med en uddannelse, eller om du har brug for andre tilbud eller indsatser, inden du begynder på den.

Få inspiration om valg af uddannelser på Uddannelsesguiden 

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning

Skrevet af Brøndby Kommune

KONTAKT

Unge

Ungestrategi

Se Brøndby Kommunes Ungestrategi for 18 til 29 årige.