Fritidsliv

Nyttehaver i Brøndby Kommune

Brøndby Kommune har 404 nyttehaver fordelt på 7 områder i Brøndbyvester og Brøndby Strand.

Du kan leje en nyttehave, hvis du har bopæl og folkeregisteradresse i Brøndby Kommune.

For at booke en ledig nyttehave skal du følge linket her

Nyheder

Læs her Dialogmøde med Strandesplanaden

Se her Nyttehave postkort

Kære ”lejer af nyttehaverne”

 For dem jeg endnu ikke har fået hilst på, er mit navn Mark Hinchely. Jeg er ansat den 1.9.2019 i en tidsbegrænset stilling, med formål om at hjælpe med at få en bedre forståelse af affaldshåndteringen, hjælpe med at begrænse rotter og skabe en god dialog om brugen af nyttehaverne. Det er herudover mit mål, at etablere et godt samarbejde mellem jer og Brøndby Kommune, så nyttehaverne fortsat kan blive et endnu bedre sted at være – uanset hvordan man synes, at man får mest værdi ud af sin nyttehave.

 Jeg vil på vegne af Brøndby Kommune og mig selv sige tak for året, der er gået. Det har været spændende at møde mange af jer, når jeg har været forbi nyttehaverne og ved vores møder på Sydgårdsvej og Strandesplanaden. Herunder er der nogle ting, jeg vil fremhæve.

I efteråret holdte vi dialogmøder med henholdsvis Sydgårdsvej og Strandesplanaden, hvor vi fik taget de første spæde skridt og taget hul på de udfordringer, vi sammen har identificeret. Det inkluderer blandt andet håndtering af affald og bekæmpelse af rotter, som vi fortsat arbejder på at løse. Her er det for eksempel vigtigt, at vi er fælles om, at affald, der skal på genbrugspladsen, smides af til genbrugspladsen på Syd.

 Vi hos Brøndby Kommune arbejder derudover på, at nyhedssiden for nyttehaverne på vores hjemmeside optimeres, så den bliver lettere at tilgå. Herunder skal vi have afklaret i samarbejde med jer, hvilke informationer er vigtige at have stående her.

 Beklageligvis har vi også oplevet uroskabende adfærd – herunder påsatte brande i nyttehaverne. Vi har indledt et tæt samarbejde med lokalpolitiet, så vi kan bekæmpe og forebygge sådanne episoder.

 Ved det kommende dialogmøde skal vi tale om nye og mere tydelige regler, som vil blive oversat til flere sprog. Dette skal vedrøre hvordan vi får de små fællesskaber til at blomstre og udvikle sig.

 Når det er sagt, vil jeg endnu en gang sige tak for i år og vores rigtig gode dialoger – jeg ser frem til mange flere – og ønske jer alle sammen et rigtig glædeligt nytår.

 Har i spørgsmål i forhold til nyttehaverne er i velkommen til at kontakte mig på mobil 20 56 70 14 eller på mail madhi@brondby.dk.

 De bedste hilsner,

Mark Hinchely

 

 

Pr​​iser

Det koster i 2021 1.896,- kr. at leje en nyttehave.

For pensionister og personer, som modtager efterløn koster det 1.092,- kr. årligt.

Lejen betales forud med 3 måneder når lejeaftalen oprettes. Herefter forfalder og betales den månedlige leje med 1/12 af det årlige prisfremskrevne  beløb.

Beløbet reguleres med 2% årligt.

Om haverne

Mæglergårdsvej

 • 34 nyttehaver på Mæglergårdsvej, Brøndby Strand (ved spejderhytten)
 • Se oversigtskort

Nybovej 21

 • 60 nyttehaver på Nybovej 21, Brøndbyvester (ved Middelalderlandsbyen)
 • Se oversigtskort

Nybovej 30

 • 71 nyttehaver på Nybovej 30, Brøndbyvester (ved Golfbanerne)
 • Se oversigtskort

Rosenåstien

 • 9 nyttehaver på Rosenåstien, Brøndbyvester (ved boldbanen Brøndbyvester Skole)  
 • Se oversigtskort

Strandesplanaden

 • 116 nyttehaver på Strandesplanaden, Brøndby Strand (tæt på Tennisbanerne)
 • Se oversigtskort

Strandskolevej

 • 23 nyttehaver på Strandskolevej, Brøndby Strand (ved rideskolen)
 • Se oversigtskort

Sydgårdsvej

 • 91 nyttehaver på Sydgårdsvej, Brøndbyvester (tæt på Genbrugspladsen)
 • Se oversigtskort

Håndtering af affald

Det er tilladt at etablere en kompostbeholder i nyttehaven, således at planteaffald kan komposteres på en forsvarlig måde.

Der skal affaldssorteres i de rigtige beholdere i affaldsgården.

Der skal foretages følgende sortering:
Rest/madaffald (mad kun i lukkede plastposer), papir, plast, glas, metal 
og pap. Bemærk beholdere vil kun være opstillet i perioden april - oktober.

Haveaffald skal afleveres i bås for haveaffald. Storskrald som havemøbler, grill m.v. samt byggeaffald skal afleveres på Genbrugsstationen, Sydgårdsvej 21, 2605 Brøndby. Det må ikke placeres i affaldsgården.

Mere info om at sortere affald kan læses på www.brondby.dk/affald.

Anden information

 • Haverne er på ca. 160 m2.
 • Hus må max. være på 16 m2 inkl. udhæng/overdækket terrasse (udvendige tagmål).
 • Drivhus må max. være på 10 m2.
 • Der er ikke mulighed for at få strøm.
 • Der er adgang til vand i perioden april – oktober måned.
 • Man må ikke overnatte i nyttehaven.
 • Der må ikke afholdes fester/sammenkomster med støjende adfærd. 

Hvordan opsiges nyttehaven

Send en mail til nyttehaver@brondby.dk.  

Opsigelsesvarsel er løbende måned + en måned.

Det vil sige, opsiger du din nyttehave d. 12. januar, så skal du også betale leje for februar måned.

 

Arkiv information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet af Folkeregistret