Fritidsliv

Strand

I Brøndby Strand ligger Strandparken, som hver sommer bliver benyttet af en masse mennesker – både lokale og turister.

Hvis du vil...

Badevandsudsigten

Du kan finde den aktuelle prognose for badevandskvaliteten på de lokale strande her. Du får badevandsudsigten frem ved at klikke på den valgte strand.

Badevandsprognosen giver ved hjælp af farvede flag en oversigt over badevandskvaliteten i dag og de følgende 3 dage. 

Badevandskvalitet

Du kan finde en oversigt over badevandskvaliteten på de lokale strande her

Badevandsprofil

Alle badestrande i EU skal have en badevandsprofil. Badevandsprofiler er beskrivelser af badeområderne, både i forhold til omgivelserne, til de sundhedsmæssige risikofaktorer og af hensyn til de badendes sundhed.

En badevandsprofil skal blandt andet bestå af:

  • en beskrivelse af de fysiske, geografiske og hydrologiske egenskaber ved badevandet og ved andet overfladevand i tilstrømningsområdet der kan være kilde til forurening
  • en liste over og vurdering af årsagerne til forurening der kan påvirke badevandet og skade de badendes sundhed
  • en vurdering af risikoen for opblomstring af blågrønalger (cyanobakterier) og andre algetyper
  • en beskrivelse af hvordan eventuelle problemer med badevandskvaliteten afhjælpes
  • en klassifikation af badevandet

Se badevandsprofil for Brøndby Strand

Alger i badevandet

Hvis vandet er varmt, og vejret er godt, kan der være alger i vandet. Varmen får dem til at formere sig, og når vejrforholdene er stille, samler de sig i vandoverfladen – ofte ret pludseligt.
Alger er en fælles betegnelse for cyano-bakterier (”blågrøn-alger”) og planktonalger. Når algerne optræder i store mængder, ligner de lidt en film af maling på vandoverfladen. De kan også klumpe sig sammen i tykkere lag på overfladen eller danne skum. Alger, der bliver skyllet op på stranden, ligner typisk skum.

Blågrøn alger 

Langt de fleste alger er ufarlige, men der er giftige arter, f.eks. de blågrønne (cyano-bakterier). For den almindelige badende er de som regel forholdsvis harmløse, fordi deres gift bliver fortyndet i vandet. Kun ved meget store opblomstringer kan de udgøre et sundhedsproblem for mennesker og dyr. Største giftkoncentrationer finder man i det skum, der dannes, når de blågrønne alger skyller ind på kysten.

Symptomer:
Ingen mennesker er døde af algeforgiftning i Danmark, men hvis du oplever symptomer på algeforgiftning, bør du overveje at søge læge. Symptomer på en eventuel forgiftning er typisk kløe eller irritation, men kommer man til at sluge vand kan man også få hovedpine, feber, kvalme og diarré.

Børn:
Børn skal passe mere på end voksne. De vil reagere på mindre mængder gift, fordi de er små – og de vil gennem deres leg i vandet og på stranden være mere udsatte for algerne. Lad derfor ikke børn lege i algefyldt vand – og hold dem væk fra skumansamlinger på stranden. Også mennesker, der i forvejen er svækkede eller allergiske, skal holde sig væk fra algerne.

Hunde:
Hunde er også udsatte, fordi de ofte drikker vand fra kysten. De bør derfor holdes fra kysten og fra døde alger på strandbredden.

Overvågning:
Kommunen foretager løbende kontrol af badevandskvaliteten og meddeler, når der er for store mængder alger i badevandet.
Vær opmærksom på at vejr og vindforhold kan ”kaste” algerne rundt, så fordi de er på stranden den ene dag, så kan de godt være væk den næste dag.
I Brøndby Kommune flager vi med gult på stranden, når der skal udvises forsigtighed ved badning.

Råd ved alger:
• Hvis du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene så undlad at bade, vandet kan være så fyldt med alger, at du ikke bør bade.
• Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.
• Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være døde alger.

Rødt vand:
Hvert år opstår det fænomen, at vandet i Køge Bugt Strandpark bliver rødt. Det ser lidt mærkeligt ud og kan også lugte underligt – men det er helt ufarligt. Lugten stammer fra nedbrydning af tang og alger. Vandets rødbrune farve kan stamme fra algen ”Mesodinium Rubrum”, men det kan også være rød pigment fra nedbrydning af rødalger, som ligger i strandkanten. Ingen af delene er giftige!! Det er derfor ikke farligt at bade i Køge Bugt Strandpark, når vandet er rødt.

Rødt vand 

 

 

Skrevet af Brøndby Kommune
Oplev Brøndby

Oplevbrondby.dk

Følg med i de arrangementer og aktiviteter der finder sted i byen.
Oplev Brøndby på din telefon

Tag byen med i lommen

Alle byens tilbud samlet i en App. Nemt og overskueligt til din mobil.