Frivillige og foreninger

Her kan du få mere viden om frivillighed i Brøndby Kommune og om det fællesskab, der eksisterer omkring de aktiviteter, der drives af frivillige og foreninger.