Frivillige og foreninger

Opret en forening

Brøndby Kommune kan yde støtte til folkeoplysende foreninger og frivillige sociale foreninger. Læs her, hvordan de kan oprettes.

Der er to forskellige måder at oprette en forening på, som kan få støtte af Brøndby Kommune.

  • Du kan oprette en folkeoplysende forening. En forening efter Folkeoplysningsloven omfatter idrætsforeninger, spejdere, aftenskoler og kulturelle og idébestemte foreninger.
  • Du kan også oprette dig som en frivillig social forening.

Oprettelse af en folkeoplysende forening

Folkeoplysende foreninger omfatter idrætsforeninger, spejdere, aftenskoler og kulturelle og idébestemte foreninger.

Ønsker du fx at starte en ny idrætsforening kan foreningen søge om godkendelse som en folkeoplysende forening i Brøndby Kommune. Som folkeoplysende forening, har man mulighed for at låne kommunale faciliteter og søge støtte til børne- og ungearbejde.

Hvis du vil starte en folkeoplysende forening, kan du med fordel følge disse punkter:

  • Afhold en stiftende generalforsamling for interesserede, hvor formål og vedtægter præsenteres og vedtages.
  • Opret en medlemsliste med oplysninger om navn, adresse og fødselsdato for alle der har meldt sig ind og betalt kontingent.
  • Udfyld ansøgningsformularen via Foreningsportalen.

Se vejledning til foreningsvedtægter.

Oprettelse af frivillig social forening

Frivillige sociale foreninger og aktiviteter er kendetegnet ved, at der her bliver ydet en frivillig indsats med et socialt sigte for borgere med behov. Ved socialt sigte forstås, at aktiviteten retter sig mod målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med – det vil sige udsatte børn og unge, ældre, personer med handicap, vanskeligt stillede grupper og i forhold til integration. Aktiviteten skal sigte på at give enkelte individer eller grupper en øget velfærd og omsorg eller løse velfærdsproblemer.

Ønsker du at starte en frivillig social forening, kan du søge om godkendelse i Brøndby Kommune. Som godkendt frivillig social forening har man mulighed for at låne kommunale faciliteter og søge om § 18-tilskud.

Ansøgning om godkendelse skal foretages på Foreningsportalen.

Få inspiration til foreningsstart på frivillighed.dk

Har du spørgsmål om oprettelse eller drift af en frivillig social forening, kan du kontakte Anette Sejling Assis, Social- og Sundhedsforvaltningen, tlf. 4328 2502 eller på anesa@brondby.dk

Skrevet af Brøndby Kommune