Prisuddelinger

Frivilligprisen

Brøndby Kommune uddeler én gang om året en Frivilligpris. Brøndby Kommune ønsker i samarbejde med kommunens Seniorråd og Handicapråd at påskønne det frivillige arbejde i kommunen.

Sidste frist for at indstille en kandidat er den 6. januar hvert år.

Hvem kan modtage Frivilligprisen?

Prisen kan tildeles privatpersoner, repræsentanter fra foreninger eller organisationer som i særlig grad har ydet en frivillig indsats overfor kommunens ældre, voksne, børnefamilier, børn og unge – herunder også borgere med handicap.

Modtageren

  • har bopæl i kommunen
  • har ydet en særlig indsats til gavn for ældre, voksne, børnefamilier, børn og unge – herunder også borgere med handicap
  • har skabt forhold, der kan bidrage til en forøget livskvalitet; for eksempel gennem hjælp og støtte, aktiviteter, samvær og oplevelser
  • har skabt mulighed for, at borgere kan deltage i samfundslivet på lige fod med øvrige borgere
  • har ved sin frivillige indsats bidraget til, at borgere, som ellers har svært herved, kan etablere sig eller fastholdes på arbejdsmarkedet
  • er som person et inspirerende eksempel for andre

Hvem kan indstille til Frivilligprisen? 

Alle kommunale foreninger eller enkeltpersoner hjemmehørende i Brøndby Kommune kan indstille en kandidat.

Kommunens Seniorråd og Handicapråd kan ligeledes indstille kandidater.

Hvor mange Frivilligpriser kan der uddeles?

Der kan uddeles én pris om året. Hvis der ikke skønnes at være kvalificerede kandidater, skal Frivilligprisen dog ikke uddeles. 

Hvis der er flere kvalificerede kandidater, kan der nomineres op til tre prismodtagere.

Navne på nominerede bliver offentliggjort efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Navn på vinder offentliggøres ved et arrangement, hvor prisen bliver uddelt.

Hvem har beslutningskompetencen?

Kommunalbestyrelsen afgør, om der skal foretages prisuddeling, om der skal ske nomineringer og i givet fald hvilke personer, der skal nomineres og hvem der vinder. Indstilling hertil kommer fra Social- og Sundhedsudvalget, som har behandlet de modtagne indstillinger og haft valg af vinder og eventuelt nominerede i høring hos Seniorråd og Handicapråd.

Hvordan bliver Frivilligprisen uddelt?

Frivilligprisen bliver uddelt til foreningsfesten, der afholdes en gang årligt – samtidig med de andre priser på det frivillige område.  

Om frivilligprisen

Frivilligprisen afløser den tidligere Omsorgs- og Handicappris. Den nåede at blive uddelt ni gange – til i alt 11 gode Brøndby-borgere.

Det frivillige liv har udviklet sig de sidste år. Derfor har vi pr. 2016 udvidet modtagerskaren – og også ændret navnet. Vi har heldigvis fortsat mange aktive borgere på senior- og handicapområdet, men vi har også set flere nye aktiviteter og fællesskaber opstå med borgere i alle aldre – fx i forbindelse med lektier, uformelt boldspil, kreative sysler og mad.

Brøndby Kommune sætter pris på og vil gerne understøtte mange former for fællesskaber på det sociale område.

Tidligere modtagere af Frivilligprisen (tidligere Omsorgs- og Handicapprisen)

2019 Lillian Christensen, frivillig under Pensionisthusene. Motionsven, forskellige vandre- og træningshold, initiativtager til flere vandregrupper - herunder "Gå-buddies".  
2018  Kim Hagerup Andersen, frivillig i Ældresagen, Foreningen KOL-patienter og andre lungesyge i Brøndby, våger på Ældrecentret Nygårds Plads, kørestolsskubber på    Gildhøjhjemmet, Nygårds kirken ”Åben dør-projektet”, tovholder på vandrehold for enker og enkemænd mm.  
2017  Torben Nielsen, frivillig i mange projekter i kommunen, bl.a. stifter af Brøndbys Bryggerlag og Møllelag samt kaptajn i Cykling Uden Alder m.m.
2016 Ali Koc, aktiv i Brøndby Strand med bl.a. Genbrug 13, Dyregården Søholt og Børnenes Rejsebureau.
2015  Ove Aksel Rasmussen Stage, omsorg for de ældre og handicappede beboere i "Bøgelunden" i Hallingparken 
2014  Erling Petersen, tidligere formand for Seniorrådet. 
2013   Frivillig vågekone Ina Buch og hospitalsven Helge Jensen - formand for Brøndby Pensionistforening.
2012  Freddy Rasmussen, Nygårdsstøtterne 
2011  Jette Petersen, Æblehavens Venner 
2010  Jens Rathie, Brøndby Selvhjælpsgruppe
2009  Erna Bertelsen - Frivillig demensaflaster (Ældre Sagen) Ella Olesen - Frivillig demensaflaster (Ældre Sagen) 
2008  Mona Zanazanian - Frivillig indsats til pensionister Nygårdsparken i Brøndbyøster
2007  Erich Clausen, Klitrosen 

Frivilligprisen

Ønsker du at indstille en person til Brøndby Kommunes Frivilligpris? Så benyt denne formular. 

I Brøndby Kommune har vi fokus på at beskytte de oplysninger, vi har om dig. På www.brondby.dk/data kan du læse om, hvordan vi behandler dine oplysninger, når du benytter en af vores formularer.

*
*
*
*
*
*
Skrevet af Sekretariatet
Brøndby

Frivillige og foreninger

Læs om frivillighed i Brøndby og om fællesskabet i de aktiviteter, der drives af frivillige og foreninger.