Jord

Jordflytning

På denne side kan du få information om hvilke regler, der gælder for anmeldelse af jordflytning.

Hvis du vil...

Hvornår skal du anmelde en jordflytning?

Har du følgende jordtyper, skal jorden anmeldes før den kan flyttes, væk fra din grund:

  • forurenet jord
  • jord fra kortlagt ejendom eller del af kortlagt ejendom 
  • jord fra områdeklassificerede områder
  • jord fra offentlig vej 
  • jord fra jordrenseanlæg  

Du skal ikke anmelde, hvis du har mindre en 1 m3 uforurenet jord. Det kan køres til kommunens genbrugsstation uden anmeldelse.

På dette link kan du se, om din grunde er omfattet af områdeklassificering eller er kortlagt (V1, V2). 

 

Hvem skal anmelde jordflytning?

 

En ejer, bruger eller bygherre, som skal flytte jord eller den, der er ansvarlig for den faktiske flytning af jorden, herunder entreprenøren, skal anmelde jordflytningen eller sikre sig, at anmeldelsen er sket.

Lovgrundlag

Reglerne for anmeldelse af jordflytning har baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1479 af 12. december 2007, Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord.

Læs desuden Brøndby Kommunes jordflytningsregulativ og regulativ for jord.
 

Skrevet af Miljøafdelingen