Miljø og energi

Klima og grøn omstilling

Strandparken fra oven

Brøndby Kommune tager klimaansvar. Med strategi Brøndby 2030 skal Brøndby være en mere klimavenlig kommune, der tager medansvar for at løse klimaudfordringerne. Vi vil skabe løsninger, der tilpasser sig klimaforandringerne, samtidig med at vi arbejder på at mindske vores klimamæssige fodaftryk.

Hvis du vil...

Klimaplan for regn og hav
En af Brøndby Kommunes målsætninger er, at vi vil finde løsninger, når det gælder udfordringer med regn og hav. Klimaforandringer som skybrud, oversvømmelser og højere vandstand i havene stiller krav til os både som kommune og vores forsyningsselskaber. Brøndby Kommune har derfor udarbejdet en plan for, hvordan Brøndby bliver klar til de kommende klimaforandringer. Klimaplan for regn og hav skal beskytte byens værdier, sikre kvalitet i bylivet og skabe synergi mellem de forskellige indsatser.
Vand kender ikke grænser, og det er derfor nødvendigt, at vi samarbejder om klimatilpasning. Samtidig er klimatilpasningen en fælles udfordring, og vi vil derfor gerne i dialog med borgere, boligselskaber og virksomheder om at finde de gode løsninger, når det gælder om at håndtere regn og hav. Du kan læse mere i Klimaplan for regn og hav. Planen indgår desuden som en del af kommuneplanen.


Klimatilpasning på tværs
Samarbejde på tværs er en forudsætning for, at vi lykkes med klimatilpasning. Region Hovedstaden har derfor taget initiativ til et regionalt partnerskab, Klimatilpasning på tværs, som Brøndby Kommune deltager aktivt i. Projektets formål er at understøtte klimatilpasning i Danmark og arbejder med at undersøge og udpege mulige klimatilpasningsløsninger på tværs med fokus på kyst- og vandløbsstrækninger. Læs mere om klimatilpasning på tværs.


DK2020
Brøndby Kommune deltager også i projektet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Der kommer mere om Brøndby Kommunes deltagelse i DK2020 snart. 

 
 

Skrevet af Miljøafdelingen