Miljø og energi

Klimatilpasning på tværs

Klimatilpasning

Vi skal i de kommende år investere massivt i klimatilpasning. Region Hovedstaden har derfor taget initiativ til et regionalt partnerskab, Klimatilpasning på tværs, som Brøndby Kommune deltager i.

Projektets formål er at understøtte klimatilpasning i Danmark. Projektet skal bidrage med nye vinkler på kendte problemstillinger, så vi fremover kan gennemføre helhedsorienterede klimatilpasningsløsninger. Det er derfor afgørende, at vi samarbejder på tværs i forpligtende partnerskaber. Projektet ligger godt i tråd med Brøndby Kommunes arbejde med Strategi Brøndby 2030.

I Brøndby Kommune forpligter vi nemlig hinanden på, at vi viser vejen i den grønne omstilling ved at begynde med os selv, og at vi finder løsninger, når det gælder udfordringer med regn og hav. Baggrunden er, at vi skal investere i klimatilpasningsløsninger. Skader efter oversvømmelser koster samfundet og borgerne milliarder af kroner. Det kan derfor godt betale sig at tilpasse sig et ændret klima med stigende havvand, stærke storme og kraftigere nedbør.

Hvem skal betale for klimatilpasningsløsningerne?
Partnerskabsprojektet Klimatilpasning på tværs er højaktuelt. Projektet kan være med til at bidrage til den dagsorden, som regeringen og folketingets partier er enige om: at opgaven med at klimatilpasse Danmark er så vigtig, at der er brug for handling og solide løsninger. For at det skal lykkes er det vigtig med solid viden på området. Styregruppen bag projektet er derfor glade for at kunne præsentere den første rapport, som hedder: 
Bidragsmodeller ved klimatilpasning – lovgivningsmæssige rammer, IFRO Rapport 293 fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. Forfattere: Professor Helle Tegner Anker og advokat Asger Janfelt.
Rapporten er en vurdering af de eksisterende bidragsmodeller i forbindelse med kyst- og vandløbsprojekter. Den giver et samlet overblik over bidragsmodeller, det vil sige hvem, der skal være med til at betale for klimatilpasningsløsninger. Rapporten viser, hvor kompliceret lovgivningen egentlig er og giver et overblik over de lovgivningsmæssige rammer for både vandløbs- og kystprojekter. De næste rapporter og notater er på vej, og de kommer i begyndelsen af 2021. Partnerskabsprojektet Klimatilpasning på tværs er støttet økonomisk af Region Hovedstaden.

Vand kender ikke grænser!

Det betyder, at samarbejde på tværs er en forudsætning for at lykkes med klimatilpasning. Projektet arbejder med at undersøge og udpege mulige klimatilpasningsløsninger på tværs af administrative grænser og kommunegrænser. Projektet har fokus på kyst- og vandløbsstrækninger og er bygget op om to case-områder:
Den nordlige del af Køge Bugt
Det samlede opland til Værebro Å

Da begge områder går på tværs af flere kommuner, er det nødvendigt, at vi samarbejder på tværs. Der er særligt fokus på klimatilpasning af kyst- og vandløbsstrækninger inden for de fire tværgående temaer:
Bidragsmodeller (hvordan fordeles udgifterne til klimatilpasning)
Finansieringsmodeller (hvordan kan klimatilpasningsløsninger finansieres)
Samarbejde på tværs
Interessentinddragelse

 

Fakta om Klimatilpasning på tværs

Klimatilpasning på tværs er igangsat af Region Hovedstaden, som har bevilliget 3 mio. kr. til projektet. De øvrige partnere bidrager med arbejdstimer og/eller økonomiske midler. Der er etableret to sekretariater i henholdsvis Brøndby og Egedal kommuner. Brøndby Kommune fungerer som sekretariat for kystsporet og Egedal Kommune som sekretariat for vandoplandssporet.
Partnerskabskredsen bag projekter består af:
Kommunerne: Ballerup, Bornholm, Brøndby, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Herlev, Hvidovre, Ishøj, København, Roskilde og Vallensbæk
Rudersdal Kommune på vegne af kommuner i Novafos
Gribskov Kommune på vegne af Nordkystens Fremtid
Forsyningsselskabet Novafos
Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Miljøstyrelsen
Kystdirektoratet
Forsikring og Pension
Region Hovedstaden

Desuden følger CONCITO, Danmarks Tekniske Universitet, Forsikring og Pension, HOFOR, Region Sjælland og Det Nationale Netværk for Klimatilpasning projektet. Projektet varer fra 1. januar 2020 til 31. december 2021.

Skrevet af Miljøafdelingen

Få mere viden på Klimatilpasningsportalen

Her præsenterer Miljøstyrelsen viden om klimaændringer og klimatilpasning.

Klimatilpasning på tværs

Læs mere om projektet, som er støttet af Region Hovedstaden.