Sundhedstilbud

For behandlere

Her finder du som praktiserende læge eller anden behandler hurtigt og nemt oplysninger om henvisninger, kommunale oplysninger og kontaktpersoner samt nyhedsbreve til praktiserende læger.

Oplysninger til behandlere om henvisninger

Du kan finde oplysninger om henvisning til de enkelte rehabiliteringsforløb:

Diabetesrehabilitering

Hjerte-kar rehabilitering

KOL rehabilitering

Kræftrehabilitering

Rygbehandling og træning

Nyttige adresser og kontaktinfo for behandlere

Beskæftigelse

Kurt Naszada
Telefon: 43 28 25 48
Mail: knz@brondby.dk

Krypteret mails sendes til jobcenter@brondby.dk

Opsøgende gadeteam

Tlf. 30 68 53 19

Det udgående gadeteam er primært rettet til borgere med psykiske problemer, misbrug og evt. hjemløshed. De opsøgende gademedarbejdere kan give råd, vejledning, støtte og forskellige former for hjælp. De kan f.eks. være bisidder eller ledsager til det offentlige. Gadeteamet kan kontaktes, hvis man er bekymret for en nabo, bror eller søster eller en anden person som har behov for hjælp, og som har svært ved at få kontakt til Brøndby Kommune, lægen, hospitalet eller andre myndigheder. Det opsøgende gadeteam er en del af Multihuset. Multihusets egen hjemmeside er www.multihuset2605.dk 

Sygeplejeklinikken Glentemosen

Ældreboligerne
Glentemosen 1
2605 Brøndbyvester

Mandag - fredag kl. 7.30 - 8.30
Telefon: 43 28 27 14

Konsultation efter aftale.

Der gives ikke tilskud til transport.

Sygeplejeklinikken Æblehaven

Æblehavens lokaler
Guldborgvej 6, 1. sal
2660 Brøndby Strand

Mandag - fredag kl. 7.30 - 8.30
Tel.: 43 28 27 82

Konsultation efter aftale.

Bus 131, 135 og 500S stopper ved Brøndby Strand station. Bus 131 og 135 stopper ud for Æblehavens hovedbygning.

Der gives ikke tilskud til transport.

Sygeplejeklinikken Brøndbyøster

Sygeplejeklinikken i Brøndbyøster
Horsedammen 42 B
2605 Brøndbyøster

Mandag - fredag, kl. 7.30 - 8.30
Telefon: 43 28 27 71

Konsultation efter aftale.

Brøndbyøster Station ligger tæt ved sygeplejeklinikken.

Der gives ikke tilskud til transport.

Ældrecentre

Ældrecentret Gilhøjhjemmet, Brøndby Møllevej 25, 2605 Brøndby. Telefon: 43 28 23 73.

Ældrecentret Nygårds Plads, Nygårdsplads 30, 2605 Brøndby. Telefon: 43 28 27 61.

Ældrecentret Æblehaven, Guldborgvej 2 - 16, 2660 Brøndby Strand. Telefon: 43 28 27 28. 

Telefonliste Æblehaven

Visitationen/Social- og Sundhedsforvaltningen

Park Alle 160
2605 Brøndby

Telefon: 43 28 28 28
E-mail: visitationen@brondby.dk

Telefontid
Mandag til onsdag kl. 8.30 - 14.30
Torsdag kl. 8.30 - 17.30
Fredag kl. 8.30 - 12.00 

Forebyggende konsulent

Den forebyggende konsulent Maria Koudal Petersen, som varetager forebyggende hjemmebesøg, kan kontaktes alle hverdage på telefon 4328 2226 eller på mail pensionisthusene@brondby.dk   

Visitation til træning efter serviceloven § 86

Henvendelser om træning efter serviceloven §86: 
Visitationen
Brøndby Rådhus
Kontor 1004
Telefon 43 28 39 89

Telefontid
Mandag-torsdag klokken 9.00-10.00

Det er enklest og mest informativt for alle parter, hvis borgeren ringer og selv taler med visitatoren direkte.

I helt særlige tilfælde kan lægen skrive en korrespondancemedelelse (edifact) til lokationsnummer 5790000178940 med overskriften træning. Det er kun, hvis patienten ikke er i stand til at bidrage med alle relevante oplysninger.

Udover telefontiden kan rådhuset kontaktes i åbningstiden på telefon 43 28 28 28, hvor du kan bede om at tale med Visitationen.

Genoptræning efter sundhedslovens §140

Henvendelser om genoptræning efter sundhedsloven §140 (genoptræningsplaner) samt specialundervisning:

Træningscenter Brøndby
Telefon 43 28 21 73

Visitation til genoptræning er Nanna Froberg Hansen & Gitte Laustrup

Henvendelser vedr. træningsforløb (start, aflysning, kørsel m.m.), Forløbsprogrammer, Sund med Motion, Sund på Job rettes til Træningscenter Brøndby på telefon 43 28 21 73. 

Trivselsguide

Trivselsguiden hjælper ældre, der føler sig ensomme med at finde aktiviteter, som passer til den enkeltes ønsker og behov.

Hvis du ønsker at høre mere eller evt. ønsker et besøg, kan du ringe til trivselsguide Camilla Ergo på telefon 51 48 04 97 alle hverdage mellem klokken 09. - 15.00 (onsdag lukket) eller sende en mail til caerg@brondby.dk 

Demens

For borgere der bor på ældrecentret Gildhøjhjemmet
Demenskonsulent Karen Liselotte Jeppesen
Telefon 29 25 49 07
Træffes bedst mandag kl. 8.30-09.30.

For borgere der bor på Ældrecentret Æblehaven
Demenskonsulent Jane Meinert
Telefon 29 29 96 23
Træffes bedst torsdag kl. 9.00-10.00.

For borgere der bor på Ældrecentret Nygårds Plads 30-32
Demenskonsulent Camilla Lysdal
Nygårds Plads
Telefon 51 71 46 36 / 43 28 28 71
Træffes bedst mandag - torsdag.

For øvrige borgere

Demenskonsulent Tina Fischer (Brøndbyøster)
Telefon 43 28 27 07
Træffetid 8.30 - 9.30
E-mail: tif@brondby.dk

Demenskonsulent Trine Mattrup (Brøndby Strand)
Telefon 20 36 19 05
Træffetid 8.30 - 9.30

E-mail: trima@brondby.dk

Demenskonsulent Julie G. Martens (Brøndbyvester)
Telefon 20 22 22 77
Træffetid 8.30 - 9.30

E-mail: jugul@brondby.dk     

Kontaktperson for behandlere vedrørende hygiejne

Kamilla H. Nielsen, udviklingssygeplejerske og hygiejnenetværksperson, Brøndby Kommune, Ældre og Omsorg, Ældrecentret Æblehaven, Guldborgvej 6, 2660 Brøndby Strand telefon: 30 94 02 23, e-mail: kahon@brondby.dk

Socialpsykiatrisk team

Sindslidende eller pårørende til en sindslidende borger mellem 18 og 65 år i Brøndby Kommune, kan få hjælp og vejledning af kommunens socialpsykiatriske medarbejdere. Man kan altid ringe for en uforpligtende samtale – og har ret til at forblive anonym. Teamet tilbyder hjælp til den enkelte, i form af samtaler, råd og vejledning. Teamet består af medarbejdere med relevante uddannelser inden for det sociale og psykiatriske arbejdsområde og alle medarbejdere har tavshedspligt efter forvaltnings- og straffeloven. Socialpsykiatriens tilbud er frivillige, man kan således ikke påtvinge en borger, at modtage socialpsykiatrisk støtte. Værestedet i åbningstiden: Telefon 21 31 72 02, Hanne Christensen, daglig leder: Telefon 29 45 50 43, Mona Petersen, sekretær: Telefon: 51 17 16 47. Se også yderligere oplysninger nederst på siden.

Bostøtte – tilbud efter §85

Målgruppe: Borgere med psykiske lidelser i alderen 18-65 år, med egen bolig. Målsætning for bostøtteordningen: At af klare borgernes støttebehov for ønsker for egen tilværelse. At ind gå i - og iværksætte relevante foranstaltninger. Rammer: Hver enkelt borger visiteres til ordningen via Specialforvaltningen på rådhuset. Den enkelte visiteres og tildeles tid ud fra personlige behov. Efter visitation til deles hver borger 2 kontaktpersoner og de nærmere rammer for kontakten aftales med kontaktpersonerne. Kontakt: Specialrådgivningen i Brøndby Kommune. Tlf. 43 28 25 64

Botilbuddet i Albjergparken 3

Brøndby Strand. Målgruppe: Borgere med psykiske lidelser i alderen 18-65 år - man skal kunne være alene om natten. Formålsbeskrivelse: Formålet for den enkelte beboer er, at opnå et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt, at undgå isolation og at opnå en stabil hverdag med daglige gøremål og sociale relationer i trygge og forudsigelige rammer. Personale: Personalet er til stede i fælleshuset på faste tidspunkter – fordelt på ugens dage. Hver beboer har 2 kontaktpersoner. Ud over samvær i fælleshuset, aftaler beboere og kontaktpersoner, hvordan beboeren skal støttes i forhold til sine aktuelle ønsker og behov. Personalets rolle er at støtte den enkelte beboer, samt være behjælpelige med at afdække behov og muligheder. Kontakt: Specialrådgivningen i Brøndby Kommune. Tlf.: 43 28 25 64 - eller kontakt sagsbehandleren.

Kontaktperson for behandlere på børneområdet

Ungerådgivningen RUM 

RUM er et forebyggende, gratis og åbent rådgivningstilbud til unge mellem 16-29 år. Det henvender sig til alle unge, som har brug for en snak med en professionel voksen. Medarbejderne i RUM er socialrådgivere og psykologer. Vi tilbyder samtale og brobygningsforløb på op til seks måneder, men ikke behandling. RUM har lokaler i Ungekulturhuset Pilegården på Korsdalsvej 136, 2605 Brøndby.

Kontakt RUM på rum@brondby.dk eller tlf.: 51480528. Find os på facebook: www.facebook.com/rum2605

Ungehuset, Jobcentret

Telefon 43 28 26 81

Familiehuset

Horsedammen 42 gang C
2605 Brøndby
Telefon 43 28 26 85

Anonym Familie Rådgivning (AFR):

  • Horsedammen 42, 2605 Brøndby, hver tirsdag kl. 15.00-18.00, tlf.nr. 2037 6384

Ungebehandlingen Horsedammen

Tilmelding og visitation: Borgeren kan selv henvende sig.

Tine Hansen og Martin Høgsholt
Horsedammen 42
2605 Brøndby
Telefon 1: 30454270 / Telefon 2: 21350292
bcb@brondby.dk

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Horsedammen 36 A
2605 Brøndby
Leder Frank Olsen
Telefon 43 28 35 80
E-mail born@brondby.dk

Sundhedsplejen

Horsedammen 42
2605 Brøndby
Telefon 43 28 28 28
Fax 43 28 28 40
Email born@brondby.dk  
Telefontid dagligt mellem kl. 13.00 til 14.00

Nyhedsbreve til praktiserende læger

Nyhedsbrev september 2019

Nyhedsbrev juni 2019

Sundhedstilbud Brøndby juni 2019

Nyhedsbrev marts 2019

Nyhedsbrev oktober 2018

Nyhedsbrev februar 2018

Nyhedsbrev juni 2017

Nyhedsbrev juli 2016

Nyhedsbrev februar 2016

Nyhedsbrev april 2015

Nyhedsbrev juli 2014

Nyhedsbrev januar 2014

Bilag til nyhedsbrev om fysioterapi

Nyhedsbrev april 2013

Nyhedsbrev juni 2012

Nyhedsbrev december 2011

Nyhedsbrev juni 2011

Nyhedsbrev marts 2011

Nyhedsbrev august 2010

Netforvaltning Sundhed

Lokationsnummer til brug for korrespondance vedr. LÆ-blanketter: 5790002277092

Skrevet af Brøndby Kommune