Diabetes

Diabetes andet sprog

Fra efteråret 2021 tilbyder vi et forløb til borgere med type 2 diabetes på andet sprog med tyrkisk, pakistansk eller arabisk baggrund. Dette sker i samarbejde med Glostrup og Albertslund kommune.

Forløbsprogram diabetes (på andet sprog)

Tilbud til borgere med anden etnisk herkomst end dansk

Fra efteråret 2021 tilbyder vi et forløb til borgere med type 2 diabetes og med tyrkisk, pakistansk eller arabisk baggrund. Dette i samarbejde med Glostrup og Albertslund kommune.

Hvem er tilbuddet målrettet?

Borgere med type 2-diabetes som taler tyrkisk, urdu eller arabisk, der som følge af sproglige og/ eller kulturelle udfordringer ikke kan få udbytte af kommunens ordinære forløb om Type 2-diabetes. Borgerne skal have bopæl i Brøndby, Glostrup eller Albertslund Kommune.

Indhold

Alle forløb indledes med en afklarende samtale, hvor dine ønsker og behov bliver afdækket. Ud fra samtalen tilrettelægger vi det videre forløb.

Kurset er en kombination af teoretiske oplæg og fysisk motion og strækker sig over 7 undervisningsgange af 2 timers varighed samt en opfølgning efter 3 måneder.

Hvor foregår det?

Kursus på urdu vil foregå på Træningscenter Brøndby, Horsedammen 36A, 2605 Brøndby

Kursus på arabisk vil foregå på Træningscentret i Glostrup, Dommervangen 4, 1. sal. 2600 Glostrup                                                           

Kursus på tyrkisk vil foregå i Sundhedshuset i Albertslund, Skolegangen 1, 2620 Albertslund

 

Hvordan bliver jeg henvist?

Du kan blive henvist til Forløbsprogrammet via egen læge/speciallæge. Henvisningen sendes til din hjemkommune som en kommunehenvisning.

For yderligere oplysninger

Brøndby Kommune: Sundhedsformidler Humaira Iftikhar telefon 43282173 traening@brondby.dk

 

Oplysning til behandlere

Oplysninger om henvisning til læger.

Der anvendes hospitalshenvisning/Kommunehenvisning (MedCom standard: REF01 / XREF15), som sendes til lokationsnummer 5790000178940.

Henvisning skal indeholde oplysninger om: Diagnose, bidiagnoser, kort sygehistorie, Lab (HbA1c, evt. total kolesterol, LDL, HDL og triglycerider m. dato), formål med henvisningen, medicin og evt. særlige forhold. Visitationsguide er udsendt til de praktiserende læger.

Skrevet af Brøndby Kommune