Forløbsprogrammer og rehabilitering

Kræft forløbsprogram

Kvinde i solen med tørklæde

Brøndby Kommune og Kræftens Bekæmpelse har i samarbejde etableret et rehabiliteringsforløb for kræftramte borgere, hvor vi støtter dig i at få mere energi og styrke til at klare hverdagen.

Forløbsprogrammet for Kræftrehabilitering er gratis, efter henvisning fra praktiserende læge eller hospital.

Hvad indeholder forløbet?

Tilbuddet er til dig, der har eller har haft kræft. Forløbet er gratis og rettet mod personer, der er berørt af kræft. Tilbuddene er primært gældende for borgere, men enkelte er også rettet mod pårørende og efterladte.

Formålet med kræftrehabiliteringen er at støtte borgeren fysisk, psykisk og socialt i at håndtere sit hverdags- og arbejdsliv på trods af de begrænsninger som sygdommen og/eller behandlingen kan medføre. Rehabiliteringsforløbet foregår i Træningscenter Brøndby, hvor der tilbydes forskellige aktiviteter, som kan være en hjælp og støtte i tiden under og efter behandling for en kræftsygdom.

Et forløb kan indeholde

 • Individuel vejledning og samtale med fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske og diætist, og sexolog
 • Styrke- og konditionstræning på hold med individuel tilpasning
 • Undervisning med oplæg i blandt andet kost, træning, søvn og håndtering af ændrede livsvilkår som følge af kræftsygdommen. Derudover indgår relevante emner som mindfulness og socialrådgivning
 • Særskilt forløb for borgere med sene senfølger
 • Rådgivning via jobcenter
 • Rådgivning via Kræftens Bekæmpelse
 • Formidling af kontakt til rygestopvejledning
 • Formidling til hjælpemiddelafdeling
 • Sociale aktiviteter for borgere, pårørende og efterladte arrangeret af Kræftens Bekæmpelses lokalforening, eksempelvis café
 • Dannelse af netværk med andre kræftpatienter

 

Hvordan bliver jeg henvist?

Borgere kan henvises til et forløb i træningscenteret gennem behandlende afdeling på hospitalet eller egen læge såfremt følgende betingelser opfyldes: Har en kræftdiagnose, er over 18 år, har folkeregisteradresse i Brøndby Kommune, er i et behandlingsforløb eller har afsluttet behandling inden for de seneste fem år. 

Når centeret har modtaget og visiteret henvisningen, vil borgeren inden for 2-5 hverdage blive kontaktet af en forløbskoordinator med tilbud om en opstartssamtale. Formålet med samtalen er at der i fællesskab sammensættes et forløb som er tilpasset borgerens hverdag, ønsker og behov. Til samtalen er pårørende meget velkomne.

Borgere fra Albertslund, Glostrup kommune rehabiliteres også i Brøndby. Borgere fra disse kommuner skal tilmeldes i hjemkommunen.

Transport:

Kan omfatte kørsel

Tolk:

Omfatter tolk 

Hvor foregår det henne?

Træningscenter Brøndby, Horsedammen 36A, 2605 Brøndby. tlf. 4328 2173 e-mail: traening@brondby.dk

 Kontakt forløbskoordinator

Du er altid velkommen til at kontakte forløbskoordinatorerne i Træningscenter Brøndby, hvis du har spørgsmål, eller ønsker at deltage i et rehabiliteringsforløb.

Forløbskoordinatorer og fysioterapeuter på kræftforløbsprogrammet: Pernille Wallentin, og Bitten Orland på tlf. 4328 2173.

Hold øje med de 7 tegn og gå til lægen i tide

Det er vigtigt at opdage kræft tidligt. Jo tidligere, jo bedre – det øger chancen for at blive rask. Næsten alle tegn på kræft kan ligeså godt være tegn på noget andet. Men det er vigtigt at snakke med din læge.

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du læse og se mere om de 7 tegn, og hvad du skal holde øje med.

 

Inspiration, øvelser og træningsvideoer til dig der har haft brystkræft

Hvis du har haft brystkræft, er det vigtigt at komme i gang med genoptræning. På Sundhed.dk finder du inspiration og gode råd – og træningsfilm med gode øvelser, du kan bruge derhjemme.

Link til Sundhed.dk

  

Oplysninger til behandlere

Oplysninger om henvisning til læger

Læge henviser med hospitalshenvisning (MedCom standard REF01 / XREF15) til Træningscentret til lokationsnummer: 5790000178940, overskrift: Kræftrehabilitering.

Kontaktoplysninger og nyhedsbreve for behandlere

 

Se oversigt over kommunale kontakter samt nyhedsbreve til praktiserende læger

 

Web-tilgængelig pjece

Kræftrehabilitering 

-Til dig som har eller har haft kræft

 At få stillet en kræftdiagnose er ofte ensbetydende med at livet forandres. Der kan være mange bekymringer og problemer at forholde sig til som følger af sygdommen, behandlingen og den ændrede livssituation.

Formålet med kræftrehabilitering er at støtte dig fysisk, psykisk og sovialt i at håndtere dit hverdags- og arbejdesliv på trods af begrænsninger som sygdommen og/eller behandlingen kan medføre.

Du kan henvises til et forløb i Træningscenter Brøndby gennem din afdeling på hospitalet eller din egen læge såfremt du opfylder følgende betingelser:

 • Har en kræftdiagnose
 • Er over 18 år
 • Har folkeregisteradresse i enten Brøndby Kommune, Albertslund Kommune, eller Glostrup Kommune
 • Aktuelt i behandlingsforløb eller har afsluttet behandling inden for de seneste 5 år

Når vi har modtaget og visiteret din henvisning, vil du blive kontaktet af forløbskoordinator med tilbud om en behovsvurderingssamtale. Formålet med samtalen er, at vi i fællesskab sammensætter et forløb, som er tilpasset din hverdag, dine ønsker og behov.

Til samtalen er din/dine pårørende meget velkomne.

Et forløb kan indeholde:

 • Individuel vejledning og samtale med fysioterapeut, ergoterapeut, sygeplejerske, diætist, og sexolog.
 • Styrke- og konditionstræning på hold med individuel tilpasning
 • 8 ugers mindfulnessforløb
 • Undervisning med oplæg om bland andet kost, træning, søvn, og håndtering af ændrede livsvilkår som følge af kræftsygdommen. Derudover indgår relevante emner som mindfulness og energiforvaltning
 • Smerteundervisning
 • Rådgivning via jobcenter
 • Rådgivning via Kræftens Bekæmpelse 

Du er altid velkommen til at kontakte forløbskoordinatorerne i Træningscenter Brøndby, hvis du har spørgsmål, eller ønsker at deltage i et rehabiliteringsforløb.

Forløbskoordinatorer og fysioterapeuter på kræftforløbsprogrammet: Pernille Wallentin, og Bitten Orland på tlf. 4328 2173.

Undervisningsprogram - At leve med kræft foråret 2021

Navn
Filstørrelse
Skrevet af Træningscenter Brøndby