Lænde/ryg forløbsprogram

Lænde-ryg forløbsprogram

Forløbsprogrammet er for lænde/ryg smerter først og fremmest målrettet de erhvervsaktive borgere med nyopståede lænde/ryg smerter, som helt eller delvist har mistet arbejdsevnen, eller oplever et forringet funktionsniveau.

Tilbuddet er gratis, efter henvisning fra læge eller hospital.

 Hvem er omfattet Lænde/ryg forløbsprogrammet?

Har du nyopståede smerter i lænden?

Har du symptomer i et eller begge ben i form af eksempelvis strålende eller stikkende, eller sovende fornemmelser?

Vågner du om natten på grund af smerter i lænd og i ben?

Får du ondt i lænd og ben:

 • Når du er på arbejde?
 • Når du vasker tøj, køber ind, laver mad eller gør rent?
 • Når du løfter noget tungt?
 • Når du sidder ned i længere tid?
 • Når du går kortere eller længere ture?

 Kan du svare ja til flere af disse spørgsmål, har du mulighed for at få gratis hjælp. Forløbsprogrammet der har til formål at forebygge kroniske lænderygsmerter, og give dig en individuel vejledning i brug af kroppen i almene daglige gøremål.

Tilbuddet er først og fremmest målrettet erhvervsaktive borgere, som helt eller delvist har mistet arbejdsevnen, samt borgere der oplever et forringet funktionsniveau, som følge af  nyopståede lænderygsmerter med eller uden smerter i benene.

-Ældre borgere med komplekse, længerevarende smerteproblemer er ikke omfattet af programmet. Indholdet og varigheden af forløbsprogrammet modsvarer ikke deres behov. Sådanne borgeres behov mødes bedst med et tilbud via §86, som både læge og borger kan ansøge Træningscentret om. Borgere tilmeldes via egen læge.

Borgere fra Albertslund, Glostrup, og Taastrup kommune rehabiliteres også i Brøndby. Borgere fra disse kommuner skal tilmeldes i hjemkommunen.

 Hvad består tilbuddet af?

Efter henvisning fra egen læge møder du op til en afklarende samtale og undersøgelse. Herudfra planlægges dit individuelle forløb. Tilbuddet tager et holistisk udgangspunkt i dine meningsfulde aktiviteter. Både i forhold til fysisk formåen samt håndteringsevne af symptomer. Træningen foregår individuelt.

Et tilbud kan bestå af følgende:

 • En undersøgelse og vurdering af dit specifikke problem og behov, via en afklarende samtale
 • Individuel behandling og træningsterapi
 • Undervisning med udgangspunkt i dit lænderygproblem, samt hvordan du bedst behandler og omgås dette
 • Individuel træning
 • Individuel vejledning i brug af kroppen i almene daglige gøremål
 • Plan for arbejdsfastsættelse
 • Arbejdspladsvurdering
 • Rygestopkursus / diætist ved BMI +30  

Læs mere her:

Link: Pjece - Lænde/ryg forløbsprogram

Hvornår er der undervisning og træning?

Forløbet er individuelt tilrettelagt, med løbende optag, og vil i samarbejde med dig fastsættes.  

 

Hvordan bliver jeg henvist?

Du skal henvende dig til egen læge og fortælle om dine lænderygproblemer samt eventuelle symptomer i et eller begge ben. Lægen vil efter vurdering kunne henvise dig til et forløbsprogram. 

Hvor foregår det henne?

Forløbet foregår i Træningscenter Brøndby, som er Brøndby kommunes kommunale genoptræningscenter.

Træningscenter Brøndby

Horsedammen 36A

2605 Brøndby

Tlf. 43 28 21 73 

 

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte forløbskoordinatorerne, hvis du har spørgsmål.

Fysioterapeut: Ingrid Christesen & Tanja Jørgensen tlf. 43 28 21 73. 

 

Oplysninger til behandlere

Oplysninger om henvisning til læger

Der anvendes hospitalshenvisning (MedCom standard REF01 / XREF15). Sendes til lokationsnummer 5790000178940. Angiv: "Forløbsprogram".

De oplysninger træningscentret ønsker på henvisningen er angivet her

Kontaktoplysninger og nyhedsbreve for behandlere

Se oversigt over kommunale kontakter samt nyhedsbreve til praktiserende læger 

 

 Web-tilgængelig pjece

Har du akut opståede lænderyg smerter?

-og vil du gerne lære mere om hvordan du forebygger og takler smerterne

Forløbsprogrammet er et individuelt tilpasset tilbud til dig der er fyldt 18 år, med nyopståede lænde/rygsmerter, med eller uden udstråling til ben - der ikke tidligere er udredt og behandlet.

Henvisningskriterier

 • Specifikke eller uspecifikke lændesmerter
 • Discusproblemer
 • Slidgigt eller andre denegrative problematikker i ryggen
 • Tidligere rygopererede, men med NYT opstået rygproblem

Hvad kan tilbuddet bestå af?

 • En afklarende samtale med udgangspunt i dit specifikke problem og behov
 • Individuel behandling og træningsterapi
 • Undervisning i hvordan du bedst behandler og omgås dit rygproblem
 • Arbejdspladsvurdering
 • Rygestopkursus

Hvordan bliver jeg henvist?

Du bliver henvist via din praktiserende læge, speciallæge, kiropraktor eller hospital, gvis du er borger i én af følgende kommuner:

Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, eller Glostrup Kommune.

Forløbet er gratis, men inkluderer ikke transport.

 

Hvor foregår det henne?

Træningscenter Brøndby

Horsedammen 36A

2605 Brøndby

Tlf. 43 28 21 73 

 

For mere information kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte forløbskoordinatorerne, hvis du har spørgsmål.

Fysioterapeut: Ingrid Christesen & Tanja Jørgensen tlf. 43 28 21 73. 

 

 

 

 

 

 

Pjece - Lænderyg forløbsprogram

Navn
Filstørrelse
Skrevet af Brøndby Kommune