Sundhedstilbud

Patientsikkerhed

Hver dag er mange borgere i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt. Men nogle gange sker der utilsigtede hændelser, hvor en borger bliver skadet eller udsat for risiko for skade.

Du har som borger mulighed for at rapportere en hændelse, så sundhedspersonalet gennem læring af den kan undgå at noget lignende sker igen.

Hvad er en utilsigtet hændelse?

En utilsigtet hændelse kan f.eks. være, hvis du:

  • får forkert dosis medicin, eller ikke får din medicin på rette tidspunkt
  • falder i forbindelse med behandling eller pleje
  • får en infektion som følge af en behandling eller anden kontakt med sundhedsvæsenet
  • ikke får den rette behandling som følge af kommunikationsfejl mellem hospitalet og kommunen

Hvorfor skal du rapportere en utilsigtet hændelse?

I Brøndby Kommune har vi stort fokus på patientsikkerhed, og det er vigtigt, at vi får kendskab til utilsigtede hændelser og fejl. Derfor har det stor betydning, at du som borger rapporterer hvad du har oplevet.

Du er som borger eller pårørende særlig god til at opdage problemer med sikkerheden, fordi du eller din pårørende er med i hele behandlingsforløbet.

Hvad indebærer det at rapportere en utilsigtet hændelse?

Du skal være opmærksom på, at en rapport om en utilsigtet hændelse ikke er det samme som en klage.

Rapporten gennemgås af personalet hvor hændelsen er sket, med henblik på at finde ud af, hvad der er sket, hvorfor det skete, og hvordan en lignende hændelse kan forebygges og dermed fremadrettet forhindres.

Derefter bliver rapporten anonymiseret og sendt til Patientombuddet, som indsamler og formidler viden på baggrund af hændelser fra hele landet.

Du kan ikke forvente at få svar på, hvad der er sket af eventuelle ændringer ud fra netop din rapport.

På www.dpsd.dk kan du finde generel information om rapporteringssystemet, og de nationale tiltag, der iværksættes på baggrund af de rapporterede hændelser.

Hvordan rapporterer du en utilsigtet hændelse?

På hjemmesiden www.dpsd.dk kan du rapportere en utilsigtet hændelse.

Du kan også kontakte den kommunale enhed (hjemmepleje, genoptræning, sundhedspleje, ældrecenter m.m.), du er tilknyttet, for at få nærmere oplysninger til personlig og praktisk bistand.

Endelig kan du kontakte kommunens Risikomanagere – se kontaktoplysninger bagpå denne folder.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om rapportering af utilsigtede hændelser, er du velkommen til at kontakte Brøndby Kommunes Risikomanagere 

 

 Område Risikomanager Telefon/mail
 Hjemmeplejen Susanne Elbæk Pedersen                                 

Tlf. 4328 3949
Mail: suelp@brondby.dk       

 Ældrecentret Gildhøjhjemmet Charlotte Virklund Nielsen

Tlf. 4328 2456
Mail: cvirn@brondby.dk

 Ældrecentret Nygårds Plads Susanne Parbst

Tlf. Tlf. 4328 2831
Mail: spb@brondby.dk

Ældrecentret Æblehaven Kamilla H. Nielsen

Tlf. 3094 0223
Mail: kahon@brondby.dk

 Træningscenter Brøndby Jette Hørning Tlf. 4328 2762
Mail: jeh@brondby.dk
 Visitation, Hjælpemidler og Private leverandører Sofie N. Arenbrandt

Tlf. 4328 2745
Mail: sonea@brondby.dk

 Tandplejen Helle Linde Tlf. 4328 2640
Mail: hel@brondby.dk
Skrevet af Brøndby Kommune