Rådgivning om sundhed

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Tilbuddet er til dig der er fyldt 65 år og ønsker råd og vejledning om sundhed og forebyggelse, samt oplysninger om hvilke tilbud og muligheder der er i Brøndby Kommune.

Dog er ældre, der i forvejen modtager personlig og praktisk hjælp i hjemmet, undtaget.

Kommunen tilbyder dig på baggrund af bl.a. din alder forebyggende hjemmebesøg på faste tidspunkter.

 

 

Hvad er et forebyggende besøg?

Et forebyggende besøg er et tilbud til dig, som ældre borger i Brøndby Kommune, om en sundhedsfremmende og forebyggende samtale.

Samtalen tager udgangspunkt i dine behov, ressourcer og begrænsninger, og kan dreje sig om dagligdagen, trivsel, socialt netværk, bolig, sundhedstilstand, aktiviteter og interesser. Samtalen kan også berøre essentielle emner som sorg, tab, identitet, ensomhed og døden. Livshistorien er et bærende element i den forebyggende samtale.

På baggrund af samtalen informeres du om forskellige forebyggende og sundhedsfremmende tilbud, og du kan ydes råd og vejledning om aktiviteter og støttemuligheder, som findes i kommunen, tilrettelagt af frivillige, organisationer eller af kommunen selv.


Hvem kan modtage et forebyggende besøg?

​Som ældre borger i Brøndby Kommune får du tilbud om forebyggende hjemmebesøg på forskellige tidspunkter og i særlige livsomstændigheder. Besøgene tilbydes pr. brev, som sendes i E-boks. Hvis du har fravalgt E-boks, kommer brevet med posten. Modtager du praktisk og personlig hjælp, får du ikke tilbud om forebyggende besøg.

 

Du får tilbud om forebyggende besøg:

  • Når du bliver 70 år og bor alene
  • Hvis du mister din ægtefælle eller samleverske
  • Det år du fylder 75 år, inviteres du til fælles informationseftermiddag med oplægsholdere udefra, og information om tilbud og muligheder i kommunen
  • Når du fylder 80 år
  • Når du fylder 82 år, og derefter tilbydes du årligt et besøg

Du er altid velkommen til at tage kontakt til den forebyggende konsulent med spørgsmål eller hvis du ønsker et besøg.

 

Kontakt den forebyggende konsulent

Har du spørgsmål eller vil du aftale en tid til besøg, kan du kontakte forebyggende konsulent og ergoterapeut Maria Koudal Petersen alle hverdage på tlf. 4328 2226, eller skriv en mail til: Pensionisthusene@brondby.dk.

Forebyggende konsulent Maria Koudal Petersen

 

Udsnit af Lovgivning §79a vedr. forebyggende hjemmebesøg

Lovgrundlaget for forebyggende hjemmebesøg er Lov om Social Service § 79 a.

Brøndby Kommune har valgt at undtage de borgere, der modtager både personlig og praktisk hjælp, da det forebyggende arbejde er integreret i hjælpen til disse borgere. Lov om Social Service § 79 a.

Stk.1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 82 år, og som bor i kommunen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor i kommunen, i deres fyldte 75 år og deres fyldte 80 år.

Stk.3. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene i kommunen, i deres fyldte 70 år.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor i kommunen.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov, jf. dog stk. 1-3.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere, som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 fra ordningen om forebyggende hjemmebesøg.

Stk. 7. Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter stk. 1-6, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger og om andre måder at gennemføre det forebyggende hjemmebesøg på end ved besøg i hjemmet.

 

 

 

 

 


 

Tilbud om forebyggende hjemmebesøg

Formålet med et forebyggende hjemmebesøg er, at du og kommunens medarbejder sammen kan drøfte din aktuelle livssituation og dit eventuelle behov for hjælp til at udnytte dine ressourcer og bevare dit funktionsniveau.

Det forebyggende hjemmebesøg kan fokusere på eksempelvis din hverdag, trivsel, sociale netværk, bolig, økonomi og sundhedstilstand.

Det er op til den enkelte kommune, hvordan de tilrettelægger det forebyggende hjemmebesøg. Kommunen kan eksempelvis vælge at tilrettelægge det forebyggende hjemmebesøg som et kollektivt arrangement. Borgere, der ikke ønsker at deltage i et kollektivt arrangement, skal i stedet tilbydes et individuelt besøg i hjemmet.

Tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg skal altid gives til dig ved direkte henvendelse.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, kan kommunen undlade det årlige tilbud om et forebyggende hjemmebesøg.

Faste tidspunkter for forebyggende hjemmebesøg

Hvis du bor alene, skal din kommune, som noget nyt fra 1. juli 2019, tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 70 år.

Desuden skal kommunen tilbyde dig et forebyggende hjemmebesøg, når du fylder 75 og 80 år. Fra du er fyldt 82 år, skal kommunen tilbyde dig mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggende hjemmebesøg efter behov

Kommunen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov, hvis du er mellem 65 og 81 år, og du er i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne.

Tavshedspligt

Alle de oplysninger, der kommer frem under samtalen, er underlagt tavshedspligt. Du bestemmer selv, om du vil tage imod tilbuddet. Fravælger du tilbuddet, kan du altid senere bede om et forebyggende hjemmebesøg.

Skrevet af Sundheds- og Ældreministeriet
og Forebyggende konsulent
Skrevet af Forebyggende konsulent

Lovgivning

Bestemmelser om forebyggende hjemmebesøg bliver fastsat i Serviceloven § 79a.