Rådgivning om sundhed

Kostvejledning

Vil du gerne have kostvejledning og har et BMI på over 30 har vi et tilbud til dig!

Kostvejledning - Kursus i sund livsstil 

Der er opstart af undervisning i kostvejledning fire gange om året. Normalt i januar, marts, august og oktober. Der er ingen hold i sommerferien. Holdene kører over 8 undervisningsgange og foregår torsdage klokken 14.30, 15.30 eller 16.30 i Træningscentret, Hosedammen 36A 2605 Brøndby. Hver undervisningsgang varer ca. en time.

Tilbuddet gælder for dig der bor i Brøndby Kommune, som er 18 år eller derover, og som har et BMI på over 30. Det er et gratis tilbud. Du kan ikke selv melde dig til, men skal henvises af din praktiserende læge. Der er plads til 9 deltagere på hvert hold. Vi ser gerne forældre på holdet, så de kan bringe gode madvaner videre til deres børn. Borgere med KOL og diabetes forventes ikke at gå på dette hold, men at få kostvejledning på kommunens KOL- og diabeteshold. Det er også lægen, der henviser til disse hold.

For at kunne deltage på kurset, skal du meget gerne kunne deltage på den første undervisningsgang. For at få det optimale ud af kurset, anbefaler vi at du deltager på alle undervisningsgangene. Hvis du er forhindret pga. planlagt ferie eller lignende og på forhånd ved, at du ikke kan komme flere af gangene anbefaler vi, at du venter med at deltage til næste kursus starter. 

Herudover skal du kunne svare ja til følgende 3 spørgsmål: 
Er du parat til at skulle spise 400-500g grøntsager om dagen ?
Du får opskrifter og inspiration til hvordan du tilbereder dem og du må gerne bruge frostgrønstager. 

Er du parat til træne 3 gange om ugen ?

Her menes at få pulsen op. Det kan være alt fra minimum 10 min. og det kan være på stolen hjemme i stuen, cykling, svømning, træningscenter m.m. 

Er du parat til at bruge tid på din nye livsstil ?

Her menes planlægge dine måltider, tid til at købe ind, tid til at lave den sunde mad, samt tid til at spise den. 

 

Kurset er udviklet af autoriseret klinisk diætist Alice Apel Hartvig, der har mere end 13 års erfaring fra egen praksis med livsstilsforandring og vægttab. 
Mange som har gennemført kurset tidligere, har opnået vægttab på mellem 5 og 20 kg, afhængigt af udgangspunkt og livssituation. 
Kurset lægger op til, at du skal blive sundere, det er ikke en 'kur', men en livsstilændring du skal i gang med. Ud fra viden, byttelister og kostplaner skal du selv være med til at skabe den sunde forandring i din hverdag. Der vil også være fokus på vaner og vaneændring.

Der er undervisning én time hver uge i 7 uger og efter 2 måneder en opfølgning. Diætisten laver ikke individuelle kostplaner til den enkelte, men deltagerne kan selv kombinere nogle retter ud fra indhold af fedt, proteiner og kulhydrater. Deltagerne får også adgang til en hjemmeside med opskrifter, gode råd m.m. Deltagerne bliver vejet.

Hvis man ønsker det følges kostvejledningsholdene op af et opfølgningshold, hvor man efterfølgende mødes én gang om måneden. Opfølgningsholdene ligger mandag eftermiddage. 

Hvis man har sproglige udfordringer, er der mulighed for at lave mindre hold, der tager hensyn til dette. 

Oplysninger til lægen: Der henvises til kostvejledning ved at bruge "Henvisning til kommunal forebyggelse" på lokationsnummer 5790000178940. I skal skrive kostvejledning i overskriften og oplyse om følgende: Borgerens cpr nummer, navn, adresse tlf. nr., e-mailadresse og BMI. Det er en stor hjælp med borgerens mailadresse, da de så kan oprettes i diætistens system inden de starter.

Pjece - Kostvejledning

Navn
Filstørrelse
2259 kb
Skrevet af Brøndby Kommune