Sundhedstilbud

Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis

Sundhedsaftalen skal skabe en ny ramme for flere og bedre fælles løsninger på sundhedsområdet – både på det somatiske område og det psykiatriske område.

Aftalen er den fjerde sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner, og er gældende fra 1. juli 2019.

Sundhedsaftalen skal være en stærk katalysator for et samarbejdende sundhedsvæsen med en fælles vision om:

  • Mere sammenhæng i borgerens forløb
  • Mere lighed i sundhed
  • Mere samspil med borgeren
  • Mere sundhed for pengene.

Link

Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis (åbner i nyt vindue)
Skrevet af Brøndby Kommune