Træning og bevægelse

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune du bor i.

Tilbuddet er til dig der har et svært fysisk handicap, eller har en funktionsnedsættelse som følge af fremskridende sygdom, og hvis din tilstand er varig. Træning og behandling foregår enten individuelt eller som holdtræning.

Hvordan søger jeg om vederlagsfri fysioterapi?

Du skal have en henvisning fra en læge for at få vederlagsfri fysioterapi. Det kan være din praktiserende læge eller en speciallæge, der behandler dig for den sygdom eller det handicap, der kræver fysioterapi.

Din sygdom eller dit handicap skal være nævnt på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste i ”Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi”.

Hvem kan modtaget vederlagsfri fysioterapi?

Har du et varigt handicap, eller en fremadskridende lidelse kan du modtaget træning efter henvisning fra egen læge.

Blandt de mest almindelige lidelser kan nævnes:

  • Parkinson
  • Sclerose
  • Følger efter senhjerneskade
  • Leddegigt

Hvis du mener at du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi skal du kontakte din læge.

Du kan finde en samlet diagnoseliste på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Frit valg

Du kan uafhængigt af din adresse, frit vælge hvor du vil modtage din fysioterapi. Med en lægehenvisning henvender du dig direkte til det sted du ønsker at træne, hvad enten det er i Træningscenter Brøndby, eller hos den privatpraktiserende fysioterapeut.

Kørsel

 Vederlagsfri fysioterapi er ikke omfattet af en kørselsordning.

Hvad tilbyder Træningscenter Brøndby

Fysiske rammer og beliggenhed

Træningscenter Brøndby er Brøndby Kommunes træningscenter  som varetager den kommunale genoptræning af byens borgere. Vi er beliggende i Brøndbyøster på den gamle Rolandsskole.

Træningen foregår i store lyse lokaler og varetages af kompetente og erfarne fysioterapeuter. Træningscenter Brøndby er let tilgængeligt både for gangbesværede og kørestolebrugere, derudover har vi gode parkeringsforhold. 

Hvad kan vi tilbyde?

Træningen foregår enten på hold, individuelt eller en kombination af begge dele. Hvis du af sygdomsmæssige årsager ikke har mulighed for at komme til os, kan vi ligeledes tilbyde træning i eget hjem, dette dog kun efter lægeordination.

Ved træningsforløbets start afklares hvilke træningsbehov du har, i samarbejde med en fysioterapeut og der udarbejdes en træningsplan ud fra det fastsatte mål.

Hvad skal jeg have på til træningen? 

Når du kommer til træning skal du medbringe indendørssko, og være iklædt løstsiddende tøj. Vi har gode omklædnings- og badefaciliteter, så det er muligt at tage bad efter endt træning.

Skrevet af Træningscenter Brøndby