Veje og trafik

Er der lys i din gadelampe?

Brøndby Kommune bruger Ørsted som leverandør til vedligehold af vejbelysning. Du kan indmelde fejl på www.ditgadelys.dk  

Ved direkte fare for stød ved berøring og påkørt udstyr, der udgør fare for færdslen kan du ringe på tlf.: 70 25 50 02

Mangler der lys i en enkelt lampe, så skiftes pæren af Ørsted ved næste eftersyn.

Manglende lys på en hel vej eller i et trafikeret kryds

Ørsted tilkaldes for at reparere fejlen ved indmelding på www.ditgadelys.dk eller via vores selvbetjeningsløsningen 'Giv et praj'.

Tænding af vejbelysningen

Vejbelysningen styres af fotoceller, som tænder når det begynder at blive mørkt og slukker når det bliver lyst. Ørsted efterser normalt vejbelysningen om dagen. Vejbelysningen kan derfor være tændt om dagen i de perioder, hvor der foretages eftersyn.

Modernisering af vejbelysningen

På offentlige veje står kommunen for moderniseringen. På private fællesveje er det grundejerne, som skal afholde omkostningerne til modernisering. Projektet skal godkendes af kommunen.

Skrevet af Trafik
Gadelampe

Er der ikke lys i gadelampen?

Her kan du fejlmelde manglende gadebelysning.